Biuletyn Wolnej Polski. R. 1945. Nr 1-19

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 19 z 19
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 19 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-05-16) Zatorska, Helena (1910-1984); Tuwim, Julian (1894-1953); Słonimski, Antoni (1895-1976); Broniewski, Władysław (1897-1962); Pasternak, Leon (1910-1969); Bronicz, L.; Borejsza, Jerzy (1905-1952); Gadomski, Romuald (1905-1974); Minc, Bronisław (1913-2004)
  Spis treści: Dzień zwycięstwa w Warszawie - s. 1. Helena Zatorska: Czas siewu - s. 1. Sesja Krajowej Rady Narodowej (sprawozdanie Polpressu) - s. 2-3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 3. Jerzy Borejsza: Rewolucja łagodna - s. 4. Polska w wojnie - s. 6-7. Romuald Gadomski: Prawo obowiązuje - s. 8. Bronisław Minc: Nowa powojenna Europa - s. 9-10. Echa prasowe - s. 10. Dary amerykańskie - s. 11. Do czytelników i przyjaciół B.W.P. - s. 11. Ankieta - s. 11. Sprawy młodzieży - s. 11. Migawki - s. 11. Listy czytelników - s. 12. Odpowiedzi redakcji - s. 12. Domagamy się uwolnienia więzionych Patriotów! - s. 12. Komunikat - s. 12.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 18 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-05-09) Gadomski, Romuald (1905-1974); Strzałkowska, Maria (1898-1994); Posner, Zenon Wł.; Pański, Jerzy (1900-1979)
  Spis treści: Bezwarunkowa kapitulacja - s. 1. Sesja K.R.N. - s. 1. Polska wita sojusz z ZSRR - s. 2. Sesja K.R.N. cd. - s. 2. Romuald Gadomski: Noc i świt - s. 3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 4. Maria Strzałkowska: Powrót do Polski - s. 5. Z kraju donoszą - s. 5. Jerzy Pański: Wielkie oczyszczenie - s. 6-7. Oświadczenie T.A.S.S.a - s. 7. Zbrodnie hitlerowskie - s. 7. Zenon Wł. Posner: Rola inteligencji w nowej Polsce - s. 8-9. Odrodzenie kultury - s. 9. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 10. Przekrój tygodnia - s. 10. Nie można dłużej milczeć - s. 10. Echa prasowe - s. 11. Odbudowa komunikacji - s. 11. Listy czytelników - s. 12. Z własnego podwórka - s. 12. Komunikaty - s. 12.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 17 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-05-02) Milnikiel, Jan E.; Zatorski, Aleksander (1901-1984); Wider, Norbert
  Spis treści: W Przededniu... s. - 1. Jan E. Milnikiel: Dwa święta - s. 1. Wieczyste Przymierze: Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Rzeczypospolitą Polska a ZSRR - s. 2. Głos Kraju - s. 2. 1791-1945 - s. 3. Aleksander Zatorski: Zagadnienie reformy rolnej - s. 4. Nowe życie polskiej wsi - s. 5. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 6-7. Rola klasy robotniczej w walce o wolność - s. 8. Norbert Wider: W obronie honoru Polskiej Partii Socjalistycznej - s. 9. Sprawy żydowskie - s. 10. Spadkobiercy Hitlera - s. 10. Echa prasowe - s. 11.Przekrój tygodnia - s. 11. Wracamy do Kraju - s. 12. Grupa "Przyszłej Polski" - s. 12. W sprawie jednego obchodu - s. 12. Reklama dla... kolegi - s. 12. Kronika wiecowa - s. 12.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 16 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-04-25)
  Spis treści: Traktat przyjaźni - s. 1. W hołdzie bohaterom ghetta - s. 1. Narada ZPP w Palestynie - s. 2. Przemówienie ob. Kirtiklisa - s. 2. O przyszłość młodzieży - s. 3. Odrodzenie kultury - s. 3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 4-5. Głosy prasy krajowej - s. 6. Echa prasowe - s. 6. Migawki - s. 7. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 7. Przekrój tygodnia - s. 7. Listy do redakcji - s. 8. List do Wysokiego Komisarza - s. 8. Wiec w Petach Tykwie - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 15 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-04-18) Guzowski, Jan; Wierzbowska, M.
  Spis treści: Oni a kraj - s. 1. F. D. Roosvelt - s. 1. Sprawy żydowskie - s. 2. Zbrodniarze reakcyjni nie ujdą kary - s. 2. Hitlerowska spuścizna - s. 2. Jan Guzowski: Czego chcą oni? - s. 3. Na Gdańsk! Ku morzu! - s. 4. Morze należy do nas - s. 5. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 6. M. Wierzbowska: Amerykanie nie wiedzą - s. 7. Nadszedł dzień kary - s. 7. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 8. Z życia Polonii zagranicznej - s. 8. Depesza do Rządu Tymczasowego - s. 8. Echa prasowe - s. 9. Rozwój przemysłu - s. 9. Przekrój tygodnia - s .10. Dary, które nie doszły - s. 10. Wojsko Polskie - s. 10. W skrócie - s. 10. Zdemaskowana fikcja - s. 10.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 14 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-04-11) Szulkin, Michał (1908-1992); Zatorska, Helena (1910-1984)
  Spis treści: O reprezentację Polski - s. 1. Na froncie kultury - s. 1. Polityka przyjaźni - s. 2. Sprawy żydowskie - s. 2. Michał Szulkin: Jugosławia na nowych torach - s. 2.Helena Zatorska: Aleksy Tołstoj - s. 3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 4-5. Tajemnice Czarnego Lądu - s. 6. Konkurs - s. 6. Echa prasowe: Z prasy amerykańskiej; Głosy prasy krajowej - s. 7. Przekrój tygodnia - s. 8. Listy czytelników - s. 8. Z kraju donoszą - s. 8. Odpowiedzi redakcji - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 13 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-04-05) Gadomski, Romuald (1905-1974)
  Spis treści: Nasz Gdańsk - s. 1. Śląsk bogactwem Polski - s. 1. Echa prasowe - s. 2. Grzyby - s. 2. Głosy prasy krajowej - s. 2. Romuald Gadomski: Podstawy demokratycznej Polski - s. 3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji telegraficznej "Polpress" - s. 4-5. Tajemnice Czarnego Lądu : cd. z poprzedniego numeru - s. 6. Sprawy żydowskie - s. 7. Wspólnicy Gestapo - s. 7. Migawki - s. 7. Przekrój tygodnia - s. 8. W skrócie - s. 8. Listy czytelników - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 12 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-03-28) Guzowski, Jan; Szulkin, Michał (1908-1992)
  Spis treści: Zjednoczenie Śląska - s. 1. Odbudowa Warszawy - s. 1. Dzień zmartwychwstania - s. 1. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 2. Jan Guzowski: Wczoraj i dziś stosunków polsko-sowieckich - s. 3. Tajemnice Czarnego Lądu - s. 4. Tajemnica skrzynki pocztowej - s. 4. Jan Guzowski: Wczoraj i dziś stosunków polsko-sowieckich cd. - s. 4. W rocznicę Insurekcji - s. 5. Michał Szulkin: Antonina Sokolicz - s. 5. Echa prasowe: z prasy Londyńskiej ; Znów Dziennik Obozowy - s. 6. Głosy prasy krajowej - s. 6. Sprawy żydowskie - s. 7. Przekrój tygodnia - s. 7. Wyzwolenie Kościoła -s .8. Listy czytelników s. 8. Żołnierze angielscy o Polsce - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 11 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-03-21) Guzowski, Jan
  Spis treści: Polska będzie obecna w San Francisco! - s. 1. Wojsko Polskie - s. 1. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 2. Jan Guzowski: Wczoraj i dziś stosunków polsko-sowieckich - s. 3. Kultura i sztuka - s. 4. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 4. Reforma rolna - s. 4. Sprawy żydowskie - s. 4. W imię prawdy - s. 5. Echa prasowe: zprasy amerykańskiej ; z prasy londyńskiej - s. 6. Głosy prasy krajowej - s. 6. Przekrój tygodnia - s. 7. Wymowna nominacja... - s. 7. Migawki - s. 7. Z Kraju donoszą - s. 8. Wiec Polonii w Toronto - s. 8. Listy czytelników - s. 8. Dział poszukiwań - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 10 (1945) 
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-03-14) Brodzki-Grossbart, St.; Szulkin, Michał (1908-1992); Zatorski, Aleksander (1901-1984)
  Spis treści: Powrót żołnierza-tułacza - s. 1. Propaganda kłamstwa - s. 1. Z życia Warszawy - s. 2. Dopełnia się sprawiedliwość...: wyrok na zdrajców - s. 2. Propaganda kłamstwa cd. - s. 2. St. Brodzki-Grossbart: Polska a Anglia s. - 3. W wyzwolonym kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 4. Aleksander Zatorski: Konstytucja marcowa - s. 5-6. Pomoc braterska - s. 6. Artyści moskiewscy na rzecz dzieci polskich - s. 6. Michał Szulkin: Pobratymcy i sprzymierzeńcy: Odwieczna walka Słowian zachodnich i południowych przeciw niemieckiej agresji - s. 6. Sprawy żydowskie - s. 6. Echa prasowe - s. 7. Łódź o uchwałach wielkiej trójki - s. 7. Przekrój tygodnia - s. 7. Nowa zbrodnia hitlerowska - s. 7. Deportowane dzieci wracają do domowych pieleszy - s. 7. Z Kraju donoszą - s. 8. Z własnego podwórka - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 09 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-03-07) Brodzki-Grossbart, St.; Strzałkowska, Maria (1898-1994); Zatorska, Helena (1910-1984)
  Spis treści: Paszport i sumienie - s. 1. St. Brodzki-Grossbart: Na marginesie debaty - s. 1. W wyzwolonym kraju: wiadomości Służby Informacyjnej "Polpress" - s. 2. Maria Strzałkowska: Zagadnienia szkolnictwa - s. 3. Echa prasowe - s. 4. Odezwa Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie: Do uchodźstwa polskiego! - s. 5. Odezwa Rządu Tymczasowego R.P. do Ludności nowo wyzwolonych terenów - s. 6. Helena Zatorska: Stefania Sempołowska - s. 7. Sprawy żydowskie: O pomoc dla Żydów polskich w ZSRR ; Apel Dra Bermana - s. 8. Pobratymcy i sprzymierzeńcy- s. 8. Z prasy krajowej - s. 8. Przekrój tygodnia - s. 9. Żywoty mężów poczciwych... - s. 9. Migawki - s. 9. Domagamy się uwolnienia aresztowanych patriotów! - s. 10. Wiec Ligi "V" w Haifie - s. 10. List otwarty - s. 10. Z Kraju donoszą - s. 10. Komunikat Związku Słowian - s. 10.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 08 (1945) 
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-02-28) Nekvasil, Bohumil
  Spis treści: Rok pracy ZPP. - s. 1. 27 lat Armii Czerwonej - s. 1. Z życia Polonii zagranicznej - s. 2. [27 lat Armii Czerwonej cd.] - s. 2. Ziemie Zachodnie - s. 3. "Wiatr od morza" - s. 3. Prasa polska o konferencji krymskiej - s. 4. Opinia kół politycznych - s. 4. Śladami wroga - s. 4. Krótkie wiadomości z Kraju - s. 4. W Wyzwolonym kraju - s. 5. Bohumil Nekvasil: Bądźmy realni - s. 6. Z wyzwolonej Słowacji - s. 6. Okręg Triestu dla Jugosławii - s. 6. Armia Czerwona miażdży wroga - s .6. Sprawy żydowskie - s. 6. Echa prasowe: Granice ; "Na straży" - s. 7. Przekrój tygodnia - s. 7. Wywiad z ob. Stefanem Kirtiklisem - s. 8. Dziwna sprawa - s. 8. Słowiański obchód rocznicy Czerwonej Armii - s. 8. Konsolidacja na komendę - s. 8. Z Kraju donoszą - s. 8. Z ostatniej chwili - s. 8. Do czytelników i przyjaciół B.W.P.! - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 07 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-02-21) Gadomski, Romuald (1905-1974); Kirtiklis, Stefan (1890-1951); Zatorska, Helena (1910-1984)
  Spis treści: Kontrasty - s. 1. Z ostatniej chwili - s. 1. R. Gadomski: Po konferencji - s. 1. W wyzwolonym kraju: w miastach - s. 2. Kultura - s. 2. Z prasy - s. 2. St. Kirtiklis: Wracamy - s. 3. Konferencja Prasowa ZPP i Polpressu - s. 3.Sprawy żydowskie - s. 4. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 4. Helena Zatorska: Odznaczeni w walce o Polskę - s. 5. [Pierwsza Armia Polska zdobyła Warszawę] - s. 5. Echa prasowe - s. 6. Międzynarodowa konferencja związków zawodowych w Londynie - s. 6. Przekrój tygodnia - s. 7. Migawki - s. 7. Z okazji wyzwolenia Polski: wiec Ligi V - s. 8. Wieczór w "Book Club" - s. 8. W skrócie... - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 06 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-02-14) Wolski, H.
  Spis treści: Hejnał Marjacki - s. 1. Z ostatniej chwili - s. 1. Uznanie wielkich demokracji dla programu nowej Polski - s. 1. Przedstawiciele ZPP na Śr. Wsch. i Ag. "Polpress" na konferencji prasowej w Zw. Dziennikarzy Pal. - s. 1. W wyzwolonym Krakowie - s. 2. Łódź już pracuje - s. 2. H. Wolski: Romain Rolland - s. 3. W miejscu, które przez cztery lata było puste... - s. 3. Kto ocalał - s. 3. Niemcy nie złamią ducha Polski - s. 3. Odnalezione pomniki - s. 3. Sytuacja w okr. kieleckim - s. 4. Warunki gospodarcze we Wsch. Prusach - s. 4. Ostatnie wiadomości z Łodzi - s. 4. Lublin - s. 4. Grodzisk - s. 4. O wzmożoną akcję pomocy Żydom polskim - s. 4. Wywiad z kierownictwem Wydziału Odbudowy Warszawy - s. 4. Sieć kolejowa w Polsce - s. 4. Odbudowa sieci telegraficznej i telefonicznej - s. 4. Unifikacja walutowa w Polsce - s. 4. W wyzwolonym Ostrowcu - s. 4. Dojutrki - s. 5. Z własnego podwórka - s. 5. Echa prasowe - s. 6. Dichtung und Wahrheit - s. 6. Przeprosiny - s. 6. Działacz ludowy o ruchu podziemnym - s. 6. Przekrój tygodnia - s. 7. W skrócie... - s. 7. Walka narodu czechosłowackiego - s. 8. Wichrzyciele - s. 8. Wymiana depesz - s. 8. Podziękowanie - s. 8. Z prasy polskiej w kraju - s. 8. Z Radia Lubelskiego - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 05 (1945) 
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-02-07) Jędrychowski, Stefan (1910-1996); Nekvasil, Bohumil; Narbutt, Ignacy
  Spis treści: Do kraju! - s. 1. Ku Odrze... - s. 1. Generał Szeptycki w szeregach W.P. - s. 1. Ziemia junkrów dla chłopa polskiego - s. 1. Z ostatniej chwili - s. 1. W wyzwolonej Warszawie - s. 2. ...i w C.O.P.ie - s. 2. Stefan Jędrychowski: Zjednoczenie Polskich ziem w Państwie Polskim - s. 3. Bohumil Nekvasil: Hitler przypomniał nam... - s. 4. Czechosłowacja uznaje Rząd Tymczasowy R.P. - s. 5. Wymiana listów uwierzytelniających - s. 5. Z frontu odbudowy - s. 5. Krótkie wiadomości - s. 5. Migawiki - s. 5. Echa prasowe - s. 6. Przekrój tygodnia - s. 6. Ignacy Narbutt: Z dziejów walki wyzwoleńczej kraju - s. 7. Wywiad z P. Saillant - s. 8. Wiadomości z Pruszkowa - s. 8. Zjazd młodzieży - s. 8. O realizację reformy rolnej na nowo wyzwolonych terenach - s. 8. Dekret o wycofaniu pieniędzy okupacyjnych - s. 8. Zbrodnie hitlerowskie w Łodzi - s. 8. Krótkie wiadomości Polpressu - s. 8. Odbudowa Warszawy - s. 8. Odbudowa kultury - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 04 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-01-31) Broniewska, Janina; Narbutt, Ignacy
  Spis treści: Do Berlina! - s. 1. Braterska pomoc - s. 1. Ambasador R.P. w Moskwie - s. 1. Wanda Wasilewska o Warszawie - s. 1. Z ostatniej chwili - s. 1. Przekrój tygodnia - s. 2. Sylwetki członków Rządu Tymczasowego - s. 2. Janina Broniewska: Polski listopad - s. 3. Wywiad z Jerzym Zarubą - s. 3. Z życia Polonii zagranicznej - s. 4. Sprawy żydowskie - s. 5. Przegląd wydawnictw - s. 5. Wizyta w Moskwie - s. 5. Echa prasowe - s. 6. Odbudowa teatru - s. 6. Korespondenci zagraniczni na terenach wyzwolonych - s. 7. I. Narbutt: Z dziejów walki wyzwoleńczej w Kraju - s. 7. Z własnego podwórka - s. 8. Z Lublina donoszą... - s. 8. Dokoła historycznej sesji Rady Narodowej - s. 8. I. Narbutt: Z dziejów walki wyzwoleńczej w Kraju cd. - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 03 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-01-24) Wolski, L.; Grot, St.; Krajewski, H.; Mer, Jan
  Spis treści: Wyzwolenie - s.1. Grunwald zdobyty przez Wojska Radzieckie! - s. 1. Krajowa Rada Narodowa do ludności ziem wyzwolonych - s. 1. Mowa premiera Morawskiego - s. 2. Do Rządu Tymcz. R.P. z okazji wyzwolenia Warszawy - s. 2. Wymiana depesz - s. 2. Polacy w walce - s. 2. Zjazd kolejarzy ziem wyzwolonych - s. 2. L. Wolski: Powstanie Styczniowe -s. 3. Ambasador R.P. w Z.S.R.R. - s. 3. St. Grot: W kwestii żydowskiej - s. 4. Polska i Francja - s. 4. H. Krajewski: Defetyści przy pracy - s. 5. Pobratymcy i sprzymierzeńcy: komunikat Związku Słowian na Śr. Wsch. Ralph Parker do "Rzeczpospolitej" - s. 5. Migawki - s. 5. Rząd Czechosłowacji przenosi się do Koszyc - s. 5. Przekrój tygodnia - s. 6. Echa prasowe - s. 6. Min. Żymierski do partyzantów żyd. - s. 6. Wiceprem. Janusz o reformie rolnej - s. 7. Samopomoc chłopska - s. 7. Otwarcie Uniwersytetu im. Curie Skłodowskiej - s. 7. Wywiad z b. senatorką F. Fleszerową - s. 7. Czytelnicy piszą - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 02 (1945) 
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-01-16) Puacz, Edward; Belgradzki, Michał
  Spis treści: Gdy naród do boju... - s. 1. Utworzenie Rządu Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej - s. 1. Sylwetki członków Rządu - s. 1. Wokół utworzenia Rządu Tymczasowego - s. 2. Sylwetki członków Rządu cd. - s. 2. Edward Puacz: Pokryzysowe refleksje - s. 3. Korespondenci zagraniczni o posiedzeniu Rady Narodowej - s. 3. Polacy W. Brytanii witają Rząd Tymczasowy - s. 3. Min. St. Skrzeszewski o oświacie ludowej - s. 4. Wyniki realizacji reformy rolnej - s. 4. Kongres "Samopomocy Chłopskiej" - s. 4. Centralna Biblioteka Pedagogiczna - s. 4. Odbudowa przemysłu - s. 4. Odradzają się z. zawodowe - s. 4. Dekret o komitetach fabrycznych - s. 4. Michał Belgradzki: Z notatnika uchodźcy - s. 5. Migawki - s. 5. Echa prasowe - s. 6. Przekrój tygodnia - s. 6. Ludność żydowska wita Rząd Tymczasowy - s. 7. Wieści z Warszawy - s.7. Zjazd pracowników spółdzielczych - s. 7. 50-lecie "Robotnika" - s. 7. Przegląd wydawnictw - s. 7. Czytelnicy piszą - s. 8. Zw. Słowian na Śr. Wschodzie wita Rząd Tymczasowy - s. 8. St. Sierż. Strzałkowski na wolności - s. 8. Dział poszukiwań - s. 8. Odpowiedzi redakcji - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Dwutygodnik Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 01 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-01-01) Krajewski, H.
  Spis treści: W pierwszą rocznicę - s.1. Gwarancje zwycięstwa - s. 2. O zjednoczenie Wojska Polskiego - s, 2, Głos PPS. z Kraju - s. 2. W pierwszą rocznicę cd. - s. 2. "Rząd" Arciszewskiego i Berezowskiego - s. 3. H. Krajewski: Likwidacja "O.D" Latrun - s. 3. Szkolnictwo wyższe na terenach wyzwolonych - s. 4. Działalność Zw. Plastyków w Lublinie - s. 4. Z otwarcia Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie - s. 4. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 4. Polska i Czechosłowacja - s. 4. Pożegnanie dyplomaty - s. 4. Uchodźstwo staje pod sztandarami P.K.W.N.: głos Polonii amerykańskiej - s. 5. Argument pałki: ze Związku Byłych Żołnierzy WP - s. 5. Przebieg procesu zbrodniarzy Majdanka - s. 6. Przeciw zdrajcom Ojczyzny - s. 5. Echa prasowe - s. 7. List czytelnika - s. 7. Na drodze pesymizmu - s. 8. Z listów czytelników - s. 8. Dział poszukiwań - s. 8