Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 19 (1945)

Abstrakt

Spis treści: Dzień zwycięstwa w Warszawie - s. 1. Helena Zatorska: Czas siewu - s. 1. Sesja Krajowej Rady Narodowej (sprawozdanie Polpressu) - s. 2-3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 3. Jerzy Borejsza: Rewolucja łagodna - s. 4. Polska w wojnie - s. 6-7. Romuald Gadomski: Prawo obowiązuje - s. 8. Bronisław Minc: Nowa powojenna Europa - s. 9-10. Echa prasowe - s. 10. Dary amerykańskie - s. 11. Do czytelników i przyjaciół B.W.P. - s. 11. Ankieta - s. 11. Sprawy młodzieży - s. 11. Migawki - s. 11. Listy czytelników - s. 12. Odpowiedzi redakcji - s. 12. Domagamy się uwolnienia więzionych Patriotów! - s. 12. Komunikat - s. 12.

Opis

Nr 19 (1945) 12 s. Angielska wersja tytułu: Bulletin of Free Poland. Format: 35 cm. Tygodnik. Czasopismo polonijne

Słowa kluczowe

Europa 20 w., Krajowa Rada Narodowa (KRN), Poezja polska 20 w., Polska 1945 r., Wojna (1939-1945)

Cytowanie