Zachęcamy do współpracy

Ocalmy od zapomnienia historię, którą tworzą zwykli ludzie.

Na pewno macie Państwo w zbiorach dokumenty, zdjęcia, pisma urzędowe dokumentujące historię rodziny i regionu. Zrobimy doskonałej jakości kopie cyfrowe takich materiałów, w zamian za zgodę na zamieszczenie ich w Bibliotece Cyfrowej UwS.

Kontakt:

Oddział Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych

mail: ozc@uph.edu.pl

tel.: 25 643 17 53

O projekcie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej UwS należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych niektóre publikacje udostępniane są w ograniczonym zakresie, wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Projekt został sfinansowany w ramach umowy 562/P-DU/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

 

Zbiory w DSpace

Przeszukaj kolekcje

Najnowsze publikacje

Pozycja
Dzieła poetyckie. T. 2, Obrazy dramatyczne
(Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, 1912) Kasprowicz, Jan (1860-1926)
Pozycja
Wyobraźnia u dzieci i jej odmiany : studjum psychologiczno-pedagogiczne
(Księgarnia E. Wendego i S-ki, 1895) Queyrat, Frédéric (1858-1926)
Pozycja
Atala ou les amours de deux sauvages dans le désert
(1801) Chateaubriand, François-René de (1768-1848)