Zachęcamy do współpracy

Ocalmy od zapomnienia historię, którą tworzą zwykli ludzie.

Na pewno macie Państwo w zbiorach dokumenty, zdjęcia, pisma urzędowe dokumentujące historię rodziny i regionu. Zrobimy doskonałej jakości kopie cyfrowe takich materiałów, w zamian za zgodę na zamieszczenie ich w Bibliotece Cyfrowej UwS.

Kontakt:

Oddział Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych

mail: ozc@uph.edu.pl

tel.: 25 643 17 53

O projekcie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej UwS należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych niektóre publikacje udostępniane są w ograniczonym zakresie, wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Projekt został sfinansowany w ramach umowy 562/P-DU/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

 

Zbiory w DSpace

Przeszukaj kolekcje

Najnowsze publikacje

Pozycja
O wychowaniu umysłowem, moralnem i fizycznem
(Gebethner i Wolfa, 1908) Spencer, Herbert (1820-1903)
Pozycja
Pisma wojskowe dyktatora Marjana Langiewicza : (listy o powstaniu 1863 r., fragmenty organizacyjne)
(Główna Księgarnia Wojskowa, 1920) Merwin, Bertold (1879-1946)
Pozycja
Pamiętniki Seweryna Gąseckiego, powstańca z roku 1863/4
(Nakładem i czcionkami W. Simona, 1895) Gąsecki, Seweryn (1838-?); Słupski, Zygmunt (1851-1928)
Pozycja
Dzieła poetyckie. T. 6, Ginącemu światu
(Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, 1912) Kasprowicz, Jan (1860-1926)