Biuletyn Wolnej Polski : Dwutygodnik Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 01 (1945)

Ładowanie...
Miniatura

Data

1945-01-01

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Związek Patriotów Polskich

Abstrakt

Spis treści: W pierwszą rocznicę - s.1. Gwarancje zwycięstwa - s. 2. O zjednoczenie Wojska Polskiego - s, 2, Głos PPS. z Kraju - s. 2. W pierwszą rocznicę cd. - s. 2. "Rząd" Arciszewskiego i Berezowskiego - s. 3. H. Krajewski: Likwidacja "O.D" Latrun - s. 3. Szkolnictwo wyższe na terenach wyzwolonych - s. 4. Działalność Zw. Plastyków w Lublinie - s. 4. Z otwarcia Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie - s. 4. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 4. Polska i Czechosłowacja - s. 4. Pożegnanie dyplomaty - s. 4. Uchodźstwo staje pod sztandarami P.K.W.N.: głos Polonii amerykańskiej - s. 5. Argument pałki: ze Związku Byłych Żołnierzy WP - s. 5. Przebieg procesu zbrodniarzy Majdanka - s. 6. Przeciw zdrajcom Ojczyzny - s. 5. Echa prasowe - s. 7. List czytelnika - s. 7. Na drodze pesymizmu - s. 8. Z listów czytelników - s. 8. Dział poszukiwań - s. 8

Opis

Nr 1 (1945) 8 s. Dwutygodnik. Format: 35 cm. Czasopismo polonijne

Słowa kluczowe

Arciszewski, Tomasz (1877-1955), Berezowski, Zygmunt (1891-1979), Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL), Krajowa Rada Narodowa (KRN), Majdanek (hitlerowski obóz koncentracyjny), Osóbka-Morawski, Edward (1909-1997), Polska 1944 r., Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), Proces sądowy, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Szkolnictwo wyższe, Zbrodnie wojenne, Lublin (woj. lubelskie)

Cytowanie