Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 05 (1945) 

Ładowanie...
Miniatura

Data

1945-02-07

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Związek Patriotów Polskich

Abstrakt

Spis treści: Do kraju! - s. 1. Ku Odrze... - s. 1. Generał Szeptycki w szeregach W.P. - s. 1. Ziemia junkrów dla chłopa polskiego - s. 1. Z ostatniej chwili - s. 1. W wyzwolonej Warszawie - s. 2. ...i w C.O.P.ie - s. 2. Stefan Jędrychowski: Zjednoczenie Polskich ziem w Państwie Polskim - s. 3. Bohumil Nekvasil: Hitler przypomniał nam... - s. 4. Czechosłowacja uznaje Rząd Tymczasowy R.P. - s. 5. Wymiana listów uwierzytelniających - s. 5. Z frontu odbudowy - s. 5. Krótkie wiadomości - s. 5. Migawiki - s. 5. Echa prasowe - s. 6. Przekrój tygodnia - s. 6. Ignacy Narbutt: Z dziejów walki wyzwoleńczej kraju - s. 7. Wywiad z P. Saillant - s. 8. Wiadomości z Pruszkowa - s. 8. Zjazd młodzieży - s. 8. O realizację reformy rolnej na nowo wyzwolonych terenach - s. 8. Dekret o wycofaniu pieniędzy okupacyjnych - s. 8. Zbrodnie hitlerowskie w Łodzi - s. 8. Krótkie wiadomości Polpressu - s. 8. Odbudowa Warszawy - s. 8. Odbudowa kultury - s. 8.

Opis

Nr 5 (1945) 8 s. Angielska wersja tytułu: Bulletin of Free Poland. Format: 35 cm. Tygodnik. Czasopismo polonijne.

Słowa kluczowe

Centralny Okręg Przemysłowy (COP), Czechosłowacja, Hitler, Adolf (1889-1945), Kultura, Czasopismo polonijne, Pruszków (woj. mazowieckie), Szeptycki, Stanisław (1867-1950), Warszawa 1945 r., Wojna (1939-1945), Wyzwolenie kraju, Ziemie Odzyskane, Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Żeligowski, Lucjan (1865-1947)

Cytowanie