Jutro Polski : dwutygodnik. R. 1942

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Jutro Polski : dwutygodnik. No 14 (1942)
  (Jutro Polski, 1942-12-10) Grabski, Stanisław (1871-1949); Leskowiec, Karol; Jelski, J.; Koczor, H.; Ligocki, Edward (1887-1966); Nazir, T.; Gedrus, Maurycy
  Spis treści: Stanisław Grabski: Ku Zachodowi czy Wschodowi - s. 1. Karol Leskowiec: Straty wojenne - s. 3. J. Jelski: Kierownik i organizacja - s. 4. H. Koczor: Wzory szwajcarskie - s. 6. Edward Ligocki: Ceteris raribus - s. 8. T. Nazir: Meljoracje rolne w Polsce - s. 9. Maurycy Gedrus: Niezrozumienie - s. 12. Przyczynek do uświadomienia celów - s. 13. Przegląd polityczny - s. 14.
 • Pozycja
  Jutro Polski : dwutygodnik. No 11 (1942)
  (Poland of To-morrow, 1942-10-24) Grabski, Stanisław (1871-1949); Kozłowski, Stanisław; Jóźwiak, Stanisław; Komar, Witold
  Spis treści: Stanisław Grabski: Kryzys "inteligencji" - s. 1. Stanisław Kozłowski: Ekonomja, polityka i technika - s. 5. Stanisław Jóźwiak: Trzeba odwagi życiowej - s. 8. Witold Komar: Rozwój społeczno-gospodarczy Polski - s. 9. O podstawach rozwoju wsi w przyszłej Polsce s. 10. Przegląd polityczny s. 11 Myśli żołnierza internowanego w Szwajcarii - s. 15. Przyjacielska przestroga - s. 16.
 • Pozycja
  Jutro Polski : dwutygodnik. No 09 (1942)
  (1942-09-03) Grabski, Stanisław (1871-1949); Zbyszewski, Karol (1904-1990); Bitner, Wacław (1893-1981)
  Spis treści; Stanisław Grabski: By polepszyć życie wsi - s. 1. Karol Zbyszewski: Prawdy niepopularne: Polacy są okrutni tylko w gębie - s. 4. Wacław Bitner: Idea nowoczesnego państwa chrześcijańskiego - s. 6. Zasady i organizacja służby zdrowia w Polsce - s. 9. Przegląd polityczny s. 12. Przegląd prasy brytyjskiej - s. 14.
 • Pozycja
  Jutro Polski : dwutygodnik. No 03 (1942)
  (1942-08-25) Grabski, Stanisław (1871-1949); Kiełpiński, Tadeusz
  Spis treści: Stanisław Grabski: Człowiek, naród, państwo - s. 1. Konsekwencje rozbiorów - s. 5. Tadeusz Kiełpiński: In hoc signo - p. 7. Warunki zapomnienia - s. 9. By nie psuć przyjaźni polsko-rosyjskiej - s. 10. Przegląd polityczny - s. 11. Arzio: Rozważania wojenne - s. 12. Przegląd prasy brytyjskiej s. 14.