Jutro Polski : dwutygodnik. No 14 (1942)

Abstrakt

Spis treści: Stanisław Grabski: Ku Zachodowi czy Wschodowi - s. 1. Karol Leskowiec: Straty wojenne - s. 3. J. Jelski: Kierownik i organizacja - s. 4. H. Koczor: Wzory szwajcarskie - s. 6. Edward Ligocki: Ceteris raribus - s. 8. T. Nazir: Meljoracje rolne w Polsce - s. 9. Maurycy Gedrus: Niezrozumienie - s. 12. Przyczynek do uświadomienia celów - s. 13. Przegląd polityczny - s. 14.

Opis

Jutro Polski : dwutygodnik. Nr 14 (1942), 16 s. Angielska wersja tytułu: Polish Fortnightly "Poland of To-morrow". Format: 31 cm; dwutygodnik. Czasopismo polonijne.

Słowa kluczowe

Ekonomia, Gospodarka planowa, Inteligencja (socjol.), Melioracje rolne, Ofiary wojny, Poezja polska 20 w., Straty wojenne, Szwajcaria 1942 r., Ustrój państwa, Wojna (1939-1945)

Cytowanie