Jutro Polski : dwutygodnik. No 09 (1942)

Abstrakt

Spis treści; Stanisław Grabski: By polepszyć życie wsi - s. 1. Karol Zbyszewski: Prawdy niepopularne: Polacy są okrutni tylko w gębie - s. 4. Wacław Bitner: Idea nowoczesnego państwa chrześcijańskiego - s. 6. Zasady i organizacja służby zdrowia w Polsce - s. 9. Przegląd polityczny s. 12. Przegląd prasy brytyjskiej - s. 14.

Opis

Jutro Polski : dwutygodnik. Nr 11 (1942), 16 s. Angielska wersja tytułu: Polish Fortnightly "Poland of To-morrow". Format: 31 cm; dwutygodnik. Czasopismo polonijne.

Słowa kluczowe

Polska 1942 r., Przegląd prasy, Służba zdrowia, Wieś, Wojna (1939-1945)

Cytowanie