Samorząd Terytorjalny : kwartalnik poświęcony teorji i życiu samorządu terytorjalnego. T. 2. z. 1 (1930)

Ładowanie...
Miniatura

Data

1930

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego (Związek Sejmików Rzeczypospolitej Polskiej)

Abstrakt

Artykuły : dr Julian Hubert: Zagadnienie komisaryczności w samorządzie gminnym (wiejskim oraz miejskim) i powiatowym w b. dzielnicy pruskiej – s. 1. dr Jerzy Panejko: Samorząd komunalny w Szwajcarii – s. 24. dr M.Z. Jaroszyński: Zasadniczy typ gminy wiejskiej w Polsce – s. 107. L.W. Biegeleisen: Komunalne ubezpieczenia majątkowe w Polsce – s. 143. Materiały i Opisy : Antoni Hujda: Dorobek gmin wiejskich i miejskich oraz powiatowych związków komunalnych w ciągu 10-lecia niepodległości – s. 169. W. Brzeziński: Projekt ustawy o pokrywaniu kosztów leczenia i opieki społecznej = s. 177. H.M.: Z porównań międzynarodowych – s. 199. dr K. Windakiewicz: Ustrój Berlina – s. 205. dr J. St.: Projekt regjonalizacji administracji w Anglji – s. 214. L. Wł. B.: Organizacja i zakres działania Związków Miast w Niemczech – s. 218. Przegląd orzecznictwa : dr J. Dunikowski: Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administracyjnego – s. 223. Przegląd ustawodawstwa : Ustawy, rozporządzenia i zarządzenia, ogłoszone w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w I-szym kwartale 1930 r. - s. 238. Przegląd prasy – s. 242. Kronika ; Ustawy o ustroju samorządu – s. 260. Projekt ustawy o specjalnym podatku na budowę szkół powszechnych – s. 263. W sprawie zniesienia ulg dla członków Kas Chorych w szpitalach publicznych – s. 264. Podatek wyrównawczy – s. 264. VII ogólnopolski zjazd przedstawicieli powiatowych związków komunalnych – s. 264. Zjazd członków Wydziałów Wojewódzkich, pochodzących z wyboru – s. 272. Czwarty Zjazd Statystów miejskich w Łodzi – s. 273. Zjazd przedstawicieli samorządu powiatowego woj. tarnopolskiego – s. 279. Zjazd działaczy samorządowych B.B.W.R. w Poznaniu – s. 282. Z Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego – s. 283. Ze Związku Miast Polskich – s. 294. Przegląd piśmiennictwa : Materjały Komisji dla usprawnienia administracji publicznej przy Prezesie Rady Ministrów – s. 300. Oświata pozaszkolna samorządu miasta st. Warszawy – s. 305. Warszawa – s. 307. Rocznik Łódzki, poświęcony historji Łodzi i okolicy – s. 307. Marnotrawstwo sił i i środków w przemyśle polskim (S. Rychliński) – s. 308. Materjały do bibljografji polityki agrarnej (S. Stempowski) – s. 309. Bibljografja pracy społecznej 190-1928 (R. Rudzińska) – s. 309. Przewodnik oświaty dorosłych (red. A. Konewka, K. Korniłowicz) – s. 310. Zagadnienia oświaty dorosłych. Dwie konferencje – s. 310. Bibljografja oświaty pozaszkolnej (1900-1928) – s. 311. Bibljografja – s. 312.

Opis

Słowa kluczowe

Samorząd terytorialny, Czasopismo polskie, Czasopismo samorządowe, Samorząd gminny, Szwajcaria, Polska, Ubezpieczenia majątkowe, Berlin (Niemcy), Administracja publiczna, Ubezpieczenia społeczne, Ustawa, Orzecznictwo, Najwyższy Trybunał Administracyjny, Prawodawstwo, Warszawa (woj. mazowieckie), Wychowanie pozaszkolne, Łódź (woj. łódzkie), Poznań (woj. wielkopolskie), Związek Miast Polskich, Anglia (Wielka Brytania)

Cytowanie