Samorząd Terytorjalny : kwartalnik poświęcony teorji i życiu samorządu terytorjalnego. R. 1930. T. 2

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Samorząd Terytorjalny : kwartalnik poświęcony teorji i życiu samorządu terytorjalnego. T. 2. z. 1 (1930)
    (Wydawnictwo Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego (Związek Sejmików Rzeczypospolitej Polskiej), 1930)
    Artykuły : dr Julian Hubert: Zagadnienie komisaryczności w samorządzie gminnym (wiejskim oraz miejskim) i powiatowym w b. dzielnicy pruskiej – s. 1. dr Jerzy Panejko: Samorząd komunalny w Szwajcarii – s. 24. dr M.Z. Jaroszyński: Zasadniczy typ gminy wiejskiej w Polsce – s. 107. L.W. Biegeleisen: Komunalne ubezpieczenia majątkowe w Polsce – s. 143. Materiały i Opisy : Antoni Hujda: Dorobek gmin wiejskich i miejskich oraz powiatowych związków komunalnych w ciągu 10-lecia niepodległości – s. 169. W. Brzeziński: Projekt ustawy o pokrywaniu kosztów leczenia i opieki społecznej = s. 177. H.M.: Z porównań międzynarodowych – s. 199. dr K. Windakiewicz: Ustrój Berlina – s. 205. dr J. St.: Projekt regjonalizacji administracji w Anglji – s. 214. L. Wł. B.: Organizacja i zakres działania Związków Miast w Niemczech – s. 218. Przegląd orzecznictwa : dr J. Dunikowski: Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administracyjnego – s. 223. Przegląd ustawodawstwa : Ustawy, rozporządzenia i zarządzenia, ogłoszone w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w I-szym kwartale 1930 r. - s. 238. Przegląd prasy – s. 242. Kronika ; Ustawy o ustroju samorządu – s. 260. Projekt ustawy o specjalnym podatku na budowę szkół powszechnych – s. 263. W sprawie zniesienia ulg dla członków Kas Chorych w szpitalach publicznych – s. 264. Podatek wyrównawczy – s. 264. VII ogólnopolski zjazd przedstawicieli powiatowych związków komunalnych – s. 264. Zjazd członków Wydziałów Wojewódzkich, pochodzących z wyboru – s. 272. Czwarty Zjazd Statystów miejskich w Łodzi – s. 273. Zjazd przedstawicieli samorządu powiatowego woj. tarnopolskiego – s. 279. Zjazd działaczy samorządowych B.B.W.R. w Poznaniu – s. 282. Z Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego – s. 283. Ze Związku Miast Polskich – s. 294. Przegląd piśmiennictwa : Materjały Komisji dla usprawnienia administracji publicznej przy Prezesie Rady Ministrów – s. 300. Oświata pozaszkolna samorządu miasta st. Warszawy – s. 305. Warszawa – s. 307. Rocznik Łódzki, poświęcony historji Łodzi i okolicy – s. 307. Marnotrawstwo sił i i środków w przemyśle polskim (S. Rychliński) – s. 308. Materjały do bibljografji polityki agrarnej (S. Stempowski) – s. 309. Bibljografja pracy społecznej 190-1928 (R. Rudzińska) – s. 309. Przewodnik oświaty dorosłych (red. A. Konewka, K. Korniłowicz) – s. 310. Zagadnienia oświaty dorosłych. Dwie konferencje – s. 310. Bibljografja oświaty pozaszkolnej (1900-1928) – s. 311. Bibljografja – s. 312.