Podoficer Rezerwy : oficjalny organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1935

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 09-10 (1935)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935) Zajączkowski-Orwicz Wisman, A.; Holz, Jan
  Spis treści: 11 listopad - s. 1. A. Zajączkowski-Orwicz Wisman: 30-lecie pracy niepodległościowej i społecznej prezesa Zarządu Głównego O.Z.P.R. Antoniego Sabino-Jakubowskiego - s. 2. Noc listopadowa - s. 3. Jan Holz: Ziemia - s. 4. Idea wojen polskich - s. 4. Z życia organizacji - s. 17. Poradnik prawny - s. 23. Od Redakcji - s. 23.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 07-08 (1935)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935) Grabowski, Aleksander; Niziński, Edward; Twardowski, Władysław; Mirwiński, jan; Jakubowski, Antoni; Sikorski, Władysław; Holz, Jan
  Spis treści: Antoni Jakubowski: Prezes Zarządu Głównego O.Z.P.R. Antoni Jakubowski do Podoficerów Rezerwy - s. 2. Aleksander Grabowski: Przebieg uroczystości X-go Ogólno-Krajowego Zjazdu O.Z.P.R. w Warszawie - s. 3. Edward Niziński: W Rocznicę Wielkiej Bitwy 15 sierpnia 1920-1935 r. - s. 9. Władysław Sikorski: Potęga lotnicza Niemiec - s. 10. Aleksander Grabowski: Cześć Zasłudze! - s.11. Władysław Twardowski: Woda - s. 12. Jan Mirwiński: Historja wojskowości polskiej - s. 12. Jan Holz: "Ziemia" - s. 16. Z życia organizacji - s. 17. Z karty żałobnej - s. 19. Audjencje - s. 19. Wyniki III Zawodów Krajowych Strzeleckich O.Z.P.R. - s. 19. Poradnik prawny i zawodowy - s. 20. Rys historyczny rozwoju - s. 22.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 04 (1935)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935-04) Holz, Jan; Łyszkowski, Stan; Grabowski, Aleksander; Dranow, Wiktor; Kubiczuk, Jan; Suchecki, Eugeniusz; Mierwiński, Jan
  Spis treści: Koledzy Podoficerowie Rezerwy! - s. 1. Zarys historji Okręgu Poznańskiego - s. 2. koło O.Z.P.R. Poznań-Miasto - s. 7. Koło O.Z.P.R. Poznań-Wilda - s. 8. Koło O.Z.P.R. Poznań-Jeżyce - s. 9. Koło O.Z.P.R. Kolejowców w Poznaniu - s. 10. Koło O.Z.P.R. Poznań-śródmieście - s. 11. Koło O.Z.P.R. w Lesznie - s. 11. Koło O.Z.P.R. w Kościanie - s. 12. Koło O.Z.P.R. w Swarzędzu - s. 14. Koło O.Z.P.R. w Buku - s. 15. Koło O.Z.P.R. w Śremie - s. 16. Koło O.Z.P.R. Rogoźno - s. 17. Koło O.Z.P.R. w Tarnowie Podgórnym - s. 17. Koło O.Z.P.R. w Stęszewie - s. 18. Koło O.Z.P.R. Odolanów - s. 19. Koło O.Z.P.R. w Gostyniu - s. 19. Koło O.Z.P.R. w Bojanowie - s. 20. Koło O.Z.P.R. w Pniewach - s. 21. Koło O.Z.P.R. Ostrów Wlkp. - s. 22. Koło O.Z.P.R. Września - s. 22. Koło O.Z.P.R. w Jarocinie - s. 23. Koło O.Z.P.R. w Sierakowie - s. 23. Koło O.Z.P.R. w Rawiczu - s. 24. Koło O.Z.P.R. Nowy-Tomyśl - s. 24. Koło O.Z.P.R. Żabikowo - s. 25. Suchecki Eugenjusz: Krakowiaczki kapralskie - s. 26. Redakcyjny nietakt - s. 26. Aleksander Grabowski: Publicystyka w Polsce - s. 28. Jan Meirwiński: Historja wojskowości polskiej - s. 28. Jan Holz: "Ziemia" - s. 31. St. Łyszkowski: Okruchy minionej epopei - s. 33. Stan Łyszkowski: regulamin dla referentów prasowych - s. 33. Dla przeszłości - s. 34. Aleksander Grabowski: Dziwna "przyjaźń" - s. 34. Z całej Polski - s. 35.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 02 (1935)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935-02) Eichler, Jerzy; Myśliński, Franciszek
  Spis treści: Jerzy Eichler: Morze - Gdynia - s. 1. W trzydziestolecie walki o szkołę polską -s. 2. List do Redaktora - s. 2. Stefanowa-Wojciechowa: Kącik kobiecy. Feljeton małżeński - s. 4. Franciszek Myśliński: Z Grudziądza - s. 5. Jan Holz: "Ziemia" - s. 6. Koło O.Z.P.R. Odolanów - s. 6. Postawy - s. 7. Bierzmy przykład! - s. 8. Tarnowskie Góry - s. 8. Jeszcze ze Zdołbunowa - s. 9. O.Z.P.R. w Sanoku - s. 10. Z życia Okręgu Śląskiego - s. 11. Dział prawny - s. 16. Odpowiedzi Redakcji - s. 16.