Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 07-08 (1935)

Abstrakt

Spis treści: Antoni Jakubowski: Prezes Zarządu Głównego O.Z.P.R. Antoni Jakubowski do Podoficerów Rezerwy - s. 2. Aleksander Grabowski: Przebieg uroczystości X-go Ogólno-Krajowego Zjazdu O.Z.P.R. w Warszawie - s. 3. Edward Niziński: W Rocznicę Wielkiej Bitwy 15 sierpnia 1920-1935 r. - s. 9. Władysław Sikorski: Potęga lotnicza Niemiec - s. 10. Aleksander Grabowski: Cześć Zasłudze! - s.11. Władysław Twardowski: Woda - s. 12. Jan Mirwiński: Historja wojskowości polskiej - s. 12. Jan Holz: "Ziemia" - s. 16. Z życia organizacji - s. 17. Z karty żałobnej - s. 19. Audjencje - s. 19. Wyniki III Zawodów Krajowych Strzeleckich O.Z.P.R. - s. 19. Poradnik prawny i zawodowy - s. 20. Rys historyczny rozwoju - s. 22.

Opis

Czasopismo wojskowe; Częstotliwość: miesięcznik; Warszawa : Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej ; Rok wydania : 1929-1939; Liczba stron: 24 s.; Format: 35 cm; Od R. 7, nr 1 (1936) podtytuł: organ centralny Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej Od R. 9, nr 1 (1938) podtytuł: oficjalny organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Czasopismo wojskowe, Podoficerowie - organizacje - Polska - 1918-1939 r., Rezerwiści - organizacje - Polska - 1918-1939 r., Bezpieczeństwo i wojskowość, Bitwa warszawska (1920), X Ogólno-Krajowy Zjazd O.Z.P.R., Bitwa warszawska (1920), Lotnictwo wojskowe, Niemcy, Bitwa pod Grunwaldem (1410)

Cytowanie