Podoficer Rezerwy : oficjalny organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1936

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 01 (1936)
    (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1936-03-19) Holz, Jan; Jakubowski, Antoni; Kubski, Witold
    Spis treści: Święto bez wodza narodu - s. 2. Odgłosy wojny. Akcja wojskowa IItalji w Afryce Wschodniej s.- 4. Konkurs "Podoficera Rezerwy" - s. 6. Luzak. Djalog na czasie - s. 6. Jan Holz: Ziemia - s. 7. Antoni Jakubowski: Polityka a Podoficer Rezerwy - s. 8. Od Redakcji - s. 8. Z pracy i znoju powstaje potęga Państwa. Z życia okręgów i kół O.Z.P.R. - s. 9. Na straży Pomorza i Morza Polskiego! - s. 9. Śmiech to zdrowie - s. 10. Podlasie pracuje - s. 11. Kieleckie służy przykładem - s. 11. I my sypiemy kopiec na Sowińcu s. 12. I póki kropla jest w Bałtyku... - s. 13. Piękny wysiłek - s. 14. Witold Kubski: W Częstochowie wre praca - s. 15. Generał Składkowski lubi Nałęczów - s. 16. Tworzymy koła gminne - s. 16. Nowy zarząd w Bytomiu - s. 17. Krasowy - Kosztowny - s. 17. Kapral Jacek Grzmot pisze: - s. 18. 20-godzinny kurs przeciwgazowy w Kole Sosnowiec-Śródmieście - s. 18. Okręg warszawski okręgiem mazowieckim - s. 18. Obniżka prenumeraty "Podoficera Rezerwy" - s. 18. Warunki przyjęcia do ochotniczej służby wojskowej - s. 19. Ćwiczenia wojskowe - s. 19. Wiosenne targi katowickie - s. 20.