Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 01 (1936)

Ładowanie...
Miniatura

Data

1936-03-19

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej

Abstrakt

Spis treści: Święto bez wodza narodu - s. 2. Odgłosy wojny. Akcja wojskowa IItalji w Afryce Wschodniej s.- 4. Konkurs "Podoficera Rezerwy" - s. 6. Luzak. Djalog na czasie - s. 6. Jan Holz: Ziemia - s. 7. Antoni Jakubowski: Polityka a Podoficer Rezerwy - s. 8. Od Redakcji - s. 8. Z pracy i znoju powstaje potęga Państwa. Z życia okręgów i kół O.Z.P.R. - s. 9. Na straży Pomorza i Morza Polskiego! - s. 9. Śmiech to zdrowie - s. 10. Podlasie pracuje - s. 11. Kieleckie służy przykładem - s. 11. I my sypiemy kopiec na Sowińcu s. 12. I póki kropla jest w Bałtyku... - s. 13. Piękny wysiłek - s. 14. Witold Kubski: W Częstochowie wre praca - s. 15. Generał Składkowski lubi Nałęczów - s. 16. Tworzymy koła gminne - s. 16. Nowy zarząd w Bytomiu - s. 17. Krasowy - Kosztowny - s. 17. Kapral Jacek Grzmot pisze: - s. 18. 20-godzinny kurs przeciwgazowy w Kole Sosnowiec-Śródmieście - s. 18. Okręg warszawski okręgiem mazowieckim - s. 18. Obniżka prenumeraty "Podoficera Rezerwy" - s. 18. Warunki przyjęcia do ochotniczej służby wojskowej - s. 19. Ćwiczenia wojskowe - s. 19. Wiosenne targi katowickie - s. 20.

Opis

Czasopismo wojskowe; Częstotliwość: miesięcznik; Warszawa : Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej ; Rok wydania : 1929-1939 ; Liczba stron: 20 s.; Format: 35 cm; Od R. 7, nr 1 (1936) podtytuł: organ centralny Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej Od R. 9, nr 1 (1938) podtytuł: oficjalny organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Czasopismo wojskowe, Podoficerowie - organizacje - Polska - 1918-1939 r., Rezerwiści - organizacje - Polska - 1918-1939 r., Bezpieczeństwo i wojskowość, Piłsudski, Józef (1867-1935), Wojna 1935-1936 r. włosko-abisyńska, Konkursy literackie

Cytowanie