Podoficer Rezerwy : oficjalny organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1938

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 8 z 8
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 11-12 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938) Sładowski, Roman
  Spis treści: Roman Sładowski: Nowa era w życiu naszej Organizacji - s. 1. Tylko uprzemysłowienie kraju może zażegnać niebezpieczeństwo uduszenia się wsi na zbyt małej przestrzeni - s. 7. Z przemówienia Pana Min. Przemysłu i Handlu Dr. Antoniego Romana - s. 8. Uroczystość w 20-tą rocznicę obrony Lwowa - s. 9. Czego mamy w Polsce za mało, a czego za dużo?! - s. 10. Piotr Łaskówka: Prawość żołnierska - s. 10. Huta Bankowa i Gwarectwo Hr. Renard na F.O.N. - s. 12. Rzetelna praca - jest zawsze dźwignią dobrobytu - s. 14. Wiadomości Pomorskie - s. 15. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów - s. 16.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 09 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-09) Sładowski, Roman; Pienkiewiczowa, Zofja
  Spis treści: Roman Sładowski: Trudno o ... człowieka - s. 1. Zofja Pienkiewiczowa: Arytmetyka i historia - s. 2. Współpraca Podoficerów Rezerwy z L. O. P. P. - s. 3. Korpus Zaolzański gotowy do wymarszu - s. 5. Roman Sładowski: Czy jechać do Krynicy? Refleksje jesiennego "urlopnika" - s. 6. Wzór dla jednych - przestroga dla drugich... - s. 7. Udręka w kinach.... czy nie ma na to rady!... - s. 8. Czy mamy wierzyć? Prosimy o odpowiedź - s. 9. Z wędrówki po "Wystawie Szpitalnictwa". Wrażenia lekarza - s. 10. Echa pobytu w "Lwim Grodzie" - s. 11. Chełmek - s. 12. Wszystkie gosposie używają pastylki "Weck-Fiks" - s. 12. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów - s. 13. Wiadomości Pomorskie - s. 16.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 07-08 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938) Sładowski, Roman
  Spis treści: Ze Zjazdu O.Z.P.R. w Wilnie - s. 1. Delegacja OZPR u Pana Ministra Przemysłu i Handlu Antoniego Romana - s. 3. Roman Sładowski: Na marginesie naszej akcji "Podoficer Przemysłu" - s. 4. Na falach eteru. Echa Zjazdowe - s. 6. Głosy Prasy o naszym Zjeździe i naszej pracy - s. 7. Odznaczenia - s. 8. Nasze wspomnienia ze Zjazdu w Wilnie 5-6 czerwca...- s. 9. Z uroczystości 10-lecia Komendy O.Z.P.R. w Katowicach...- s. 17. Bata....zawsze na czele - s. 18. Lniarstwo - to dobrobyt kraju! - s. 19.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 05-06 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938) Sładowski, Roman; Lubicz-Zaleski, Zygmunt Wacław Michał (1882-1967)
  Spis treści: Zjazdowe życzenia... - s. 1. Program uroczystości i porządek obrad XII-go Krajowego Zjazdu OZPR -s. 2. Nasze zadanie - s. 2. Roman Sładowski: Wystawa Higieniczna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - s. 3. Ciechocinek...uśmiech słońca...uśmiech kwiatów...- s. 4. Lubicz-Zaleski: Podoficer a praca spółdzielcza - s. 6. O naszą przyszłość. Artykuł dyskusyjny dla kolegów podoficerów służby czynnej... - s. 8. Wycieczki krajoznawcze. Jan Bata dla swych pracowników... - s. 9. Na fali (Ciąg dalszy) - s. 10. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów =- s. 13. .
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 04 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-04) Sładowski, Roman; Lubicz-Zaleski, Zygmunt Wacław Michał (1882-1967); Ołpiński, F.
  Spis treści: Roman Sładowski: Po śląskiej mowie wicepremiera Kwiatkowskiego - s. 1. VIII Zjazd Delegatów Federacji p.z.o.o.- s. 1. Lubicz Zaleski: Podoficer zawodowy a podoficer rezerwy - s. 2. Gruźlica - Wróg z którym walczymy od wieków - s. 3. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów - s. 4. Czy tak być musi i dlaczego? Dalsze informacje i uwagi do dyskusji - s. 12. Co słychać w Polsce i o Polsce - s. 14. Humor - s. 15.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 03 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-03)
  Spis treści: Ciągłość rządzenia mimo zmiany osób. Wielkie przemówienie programowe P. Prezydenta R. P. - s. 1. ...w Bolesną Rocznicę... - s. 3. "Niech czynem się staną Twoje zamiary!"...Przemówienie gen. Skwarczyńskiego w dniu Imienin marszałka Śmigłego - Rydza - s. 4. Z dni chwały Polskiej Polityki zagranicznej! Polska - Litwa - s. 4. Zjednoczone Niemcy w obliczu przeobrażeń gospodarczych - s. 5. Gorzkie Słowa...- s. 6. Konkurs literacki "Podoficera Rezerwy" - s. 6. Przeczytajcie to dokładnie i uważnie - s. 7. Prezes który dla nas żyje...- s. 8. Głosy o naszej pracy - s. 9. Dar Towarzystwa Naftowego "GALICJA" dla armii - s. 9. Na fali - s. 10. Zwiedzamy fabryki...BATA miasto obuwia... - s. 12. Iskierki. Tajemnice "protokołów zajęcia" - s. 13. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów - s. 14. Nasze pośrednictwo pracy - s. 19. Kina i teatry w Warszawie - s. 23.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 02 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-02) Sładowski, Roman; Zygmuntowicz, Zygmunt (1881-1942); Długoszewski, Tadeusz Wieniawa (1890-1942); Szpaczyński, Kazimierz; Rudowicz, Wincenty; Bujwid, Odo Feliks Kazimierz (1857-1942)
  Spis treści: Ś.p. Karol Hubert Rostworowski - s. 1. Roman Sładowski: Rarańcza - Święte słowo... - s. 2. Zygmunt Zygmuntowicz: Obrona Lwowa w 1918 r. - s. 3. Tadeusz Wieniawa Długoszewski: Wspomnienia z Cytadeli Warszawskiej - s. 4. Przeczytajcie to dokładnie i uważnie - s. 7. Szpaczyński Kazimierz: Ks. Biskup Bandurski - żołnierz - s. 7. Wincenty Rudowicz: Dzisiejsza piechota - s. 8. Z pobytu jego Wysokości Regenta Węgier Horthego w Polsce - s. 12. Najpiękniejsze pomniki - s. 13. Co słychać w Polsce i o Polsce - s. 13. Wiadomości z zagranicy - s. 15. Sandomierz wobec budowy Centr. Ośrodka Przemysłowego - s. 16. Roman Sładowski: Pojedynek inicjatywy - s. 17. Czy tak być musi? i dlaczego? - s. 17. Prof. O. Bujwid: Wrażenia z Brazylii - s. 19. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów. Opłatek Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy w Gdyni - s. 20. Roman Sładowski: Orkiestra Związku Podoficerów Rezerwy R. P. - s. 24. Konkurs literacki "Podoficera rezerwy" - s. 24. Od redakcji - s. 24.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 01 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-01) Jakubowski. Antoni; Grabowski, Aleksander; Eichler, Jerzy; Sładowski, Roman
  Spis treści: Antoni Jakubowski: Więcej zrozumienia...więcej współpracy... - s. 1. Aleksander Grabowski: Do Przyjaciół i Sympatyków - s. 2. Nowy typ książeczek premiowanych PKO - s. 3. Jerzy Eichler: Powstanie styczniowe - s. 4. Odsłonięcie pomnika Marszałka Piłsudskiego i Fr. Nullo. Wizyta delegacji wojskowej w Italii - s. 4. Roman Sładowski: Krynica - cud natury - s. 6. Grupa Towarzystw Małopolskich w pierwszym szeregu ofiarnych - s. 7. Doskonalenie podoficerów rezerwy - s. 7. Krośnieńskie Zakłady Lniarskie - s. 8. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów. Zjazd Delegatów Kół Okręgu Śląskiego - s. 9. Z Walnego Zebrania Koła O.Z.P.R. Siemianowice - s. 11. Różne: Co się stało z założycielami Bolszewii?; Japońskie warunki pokojowe; Z Rumunii; Z Gdańska; - s. 12. Od Redakcji - s. 13. Bezpłatne porady prawne - s. 13. Bibliografja - s. 13. Procesy... - s. 14. Walny Zjazd Federacji w kwietniu b.r. - s. 14. Konkurs literacki "Podoficera Rezerwy" - s. 14. Sprawy polskie na obczyźnie - s. 15.

Domena publiczna