Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 01 (1938)

Ładowanie...
Miniatura

Data

1938-01

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej

Abstrakt

Spis treści: Antoni Jakubowski: Więcej zrozumienia...więcej współpracy... - s. 1. Aleksander Grabowski: Do Przyjaciół i Sympatyków - s. 2. Nowy typ książeczek premiowanych PKO - s. 3. Jerzy Eichler: Powstanie styczniowe - s. 4. Odsłonięcie pomnika Marszałka Piłsudskiego i Fr. Nullo. Wizyta delegacji wojskowej w Italii - s. 4. Roman Sładowski: Krynica - cud natury - s. 6. Grupa Towarzystw Małopolskich w pierwszym szeregu ofiarnych - s. 7. Doskonalenie podoficerów rezerwy - s. 7. Krośnieńskie Zakłady Lniarskie - s. 8. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów. Zjazd Delegatów Kół Okręgu Śląskiego - s. 9. Z Walnego Zebrania Koła O.Z.P.R. Siemianowice - s. 11. Różne: Co się stało z założycielami Bolszewii?; Japońskie warunki pokojowe; Z Rumunii; Z Gdańska; - s. 12. Od Redakcji - s. 13. Bezpłatne porady prawne - s. 13. Bibliografja - s. 13. Procesy... - s. 14. Walny Zjazd Federacji w kwietniu b.r. - s. 14. Konkurs literacki "Podoficera Rezerwy" - s. 14. Sprawy polskie na obczyźnie - s. 15.

Opis

Czasopismo wojskowe; Częstotliwość: miesięcznik; Warszawa : Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej Rok wydania : 1929-1939 Liczba stron: 16 s.; Format: 35 cm; Od R. 7, nr 1 (1936) podtytuł: organ centralny Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej Od R. 9, nr 1 (1938) podtytuł: oficjalny organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Czasopismo wojskowe, Podoficerowie - organizacje - Polska - 1918-1939 r., Rezerwiści - organizacje - Polska - 1918-1939 r., Bezpieczeństwo i wojskowość, Powstanie styczniowe (1863-1864), Piłsudski, Józef (1867-1935), Krynica-Zdrój (woj. małopolskie), Czasopismo polskie

Cytowanie