Zagadnienia konstrukcji prawnej terytorjów mandatowych w świetle teorji prawa narodów

Ładowanie...
Miniatura

Data

1935

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Związek Pionierów Kolonjalnych

Abstrakt

[Przedmowa] Dorobek publicystyczny prawników cudzoziemskich w zakresie międzynarodowych mandatów kolonialnych nie posiada odpowiednika w polskiem piśmiennictwie naukowem. Nowy system władania terytoriami kolonjalnemi, powstały w wykonaniu odpowiednich postanowień traktatów pokojowych, był tylko fragmentarycznie rozważany przez uczonych polskich. Tę niewątpliwą lukę piśmiennictwa polskiego wypełnia praca magistra praw p. Jerzego Stanisława Zajączkowskiego p. t. „Zagadnienia konstrukcji orawnej terytorjów mandatowych w świetle teorji prawa narodów“. Wydając ją, Związek Pionierów Kolonjalnych ma również na uwadze konieczność pogłębienia nurtujących w polskiej opinji publicznej poglądów w dziedzinie programu kolonjalnego; badanie podstaw prawnych [instytucji międzynarodowego mandatu umożliwia właściwe uredlnienie tego programu. Autor, wybitny znawca prawa narodów, potraktował swą pracę metodycznie i naukowo. Dał objektywną syntezę i krytykę poglądów szeregu prawników cudzoziemskich. Przeprowadził gruntowną analizę konstrukcji prawnej mandatu. Wysunął koncepcje, które przy realizacji programu kolonjalnego, powinny się stać Wytycznemi tegoż programu. Jako członek Związku Pionierów Kolonjalnych, autor oddał sWą pracę Związkowi całkowicie bezinteresownie

Opis

38, [1] s. ; 24 cm; Warszawa : nakł. Związku Pionierów Kolonjalnych, (Warszawa : Druk. i Intr. Bolesława Wójcika).

Słowa kluczowe

Państwa i terytoria zależne, Prawo, Kolonializm

Cytowanie

Kolekcje