Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie : za rok akademicki 1921/22

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok akademicki 1921/22 : za rektoratu śp. prof. dra Jana Kasprowicza
    (Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, 1932)
    Spis treści: Wstęp - s. V. Sprawy osobowe - s. 1. Inauguracja roku akademickiego s. 8. Doktoraty honoris causa - s. 16. Uroczyste przyjęcia i udział w uroczystościach - s. 23. Senat akademicki - s. 27. Ważniejsze zarządzenia i okólniki Ministerstwa W.R. i O.P. - s. 30. Ważniejsze wydarzenia - s. 32. Pomoc dla młodzieży - s. 41. Sprawa budynków posejmowych - s. 46. Budżet Uniwersytetu - s. 51. Statystyka - s. 55. Powzechne Wykłady Uniwersyteckie i Politechniczne - s. 57.