Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. R. 1945

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 42
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 50-51 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-22) Terlecki, Tymon (1905-2000); Hemar, Marian (1901-1972); Rostworowski, Jan (1919-1975); Kossak, Zofia (1921-1995); Dybowski, Janusz Teodor (1909-1977); Bogusławski, Antoni (1889-1956); Stroński, Stanisław (1882-1955); Boray, Aleksander; Kossowski, Stanisław
  Spis treści: Tymon Terlecki: Tułacza wigilia - s. 1. Jan Rostworowski: Betlejem polskie - s. 2. marian Hemar: Jasełka - s. 2. Zofia Kossak: Wigilia na Pawiaku - s. 3. Zofia Kossak: Wigilia w Oświęcimiu - s. 3. Agaton: W kanałach Warszawy - s. 4. Gwiazda Oświęcimska - s. 4. Janusz Teodor Dybowski: Jak Mistrz Jacek Malczewski malował portret ułana Kniaziełuckiego - s. 5. Antoni Bogusławski: Brzozy w Zaosiu - s. 5. Stanisław Stroński: Krzywe zwierciadło - s. 6. Aleksander Boray: Przegląd wydarzeń ubiegłego roku - s. 6. Zestawienie treści za rok 1945 - s. 7. Życzenia Polonii Amerykańskiej dla żołnierzy polskich - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 49 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-15) Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969); Boray, Aleksander; Piekarski, Bolesław K.; Ginsbert, Julian (1892-1948); Dziewanowski, M. K. (1913-2005)
  Spis treści: Zbigniew Grabowski: Dwa prądy - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Do sumienia świata - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją: niedola człowieka - s. 2. Bolesław K. Piekarski: kanadyjscy przyjaciele - s. 3. Julian Ginsbert: 14 odpartych ataków - s. 3. poradnik żołnierski - s. 3. M. K. Dziewanowski: Podział Niemiec a Polska - s. 4. Skrzynka pocztowa - s. 4. Werinajsek - s. 4.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 48 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-08) Kurzawa, Jan; Moskwa, Paweł; Boray, Aleksander; Dziewanowski, M. K. (1913-2005); Leitgeber, Witold (1911-2007)
  Spis treści: Jan Kurzawa: Jeszcze o byłych jeńcach - s. 1. Paweł Moskwa: Wiersze: Wolność; "Air-Mail" - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją na szlaku najazdów - s. 2. Witold Leitgeber: List z kontynentu - s. 3. M. K. Dziewanowski: Technika i polityka - s. 3. Konny Artylerzysta: Wieprze, psy i ludzie - s. 4. Poradnik żołnierski - s. 4.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 46 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-11-24) Chruściel, Antoni (1895-1960); Boray, Aleksander; Sowicki, Tadeusz K. (1915–1977); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969)
  Spis treści: Antoni Chruściel: Zeszłoroczne powstanie - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Powrót - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Obserwator: Z okupowanej Polski: Propaganda a polityka - s. 2. Tadeusz K. Sowicki: Czerwono-czarny proporczyk - s. 3. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 4. Skrzynka pocztowa - s. 4. Werinajsek - s. 4.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 42 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-10-27) Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Kwiatkowski, Bohdan; Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Wroński, Bohdan ; pseud. Milanowski Leopold (1908-1985); Kiersnowski, Ryszard (1912-1977); Delawski, Henryk
  Spis treści: Zbigniew Grabowski: Porozumienie czy zagłada - s. 1. Triarius: Jaskinia cyklopa - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Bohdan Kwiatkowski: Z "Południa" na "Północ" Warszawy - s. 3. Eugeniusz Romiszewski: Reportaż z podróży do Danii(III). Dobrze się dzieje w państwie duńskim - s. 4. Leopold Milanowski: Na Atlantyku - s. 5. Ryszard Kiersnowski: Hanka, Kasia, Krystyna (Korespondencja własna "Polski Walczącej" - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Henryk Delawski: "Trzymaj fason!" - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Poradnik żołnierski - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 41 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-10-20) Moskwa, Paweł; Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948); Chodkiewiczowa, Natalia; Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Nowak, Krzysztof; Choromański, Michał (1904-1972)
  Spis treści: Konny Artylerzysta: Na pożegnanie - s. 1. Paweł Moskwa: Noc nad Alpami - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu - s. 2. Natalia Chodkiewiczowa: Piekło w RavensbrUck'u - s. 3. Zarząd: Oświadczenie ochotników z Ameryki Południowej - s. 3. Eugeniusz Romiszewski: Reportaż z podróży do Danii (II). W poszukiwaniu żywych i zmarłych - s. 4. Krzysztof Nowak: Wybrzeże w ogniu - s. 5. Michał Choromański: Noce bez tchu - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Poradnik żołnierski- s. 8. Skrzynka pocztowa - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 40 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-10-13) Chruściel, Antoni (1895-1960); Stroński, Stanisław (1882-1955); Boray, Aleksander; Karasiówna, Janina H.; Laskowski, Janusz; Choromański, Michał (1904-1972)
  Spis treści: Antoni Chruściel: Konspiracja i powstanie - s. 1. Stanisław Stroński: Z bezdroży bezprawia - s. 2. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Oświadczenie Sir Patricka Dollana - s. 2. Janina H. Karasiówna: Pomimo wszystko - s. 3. Halszka: ostatnie dni Warszawy - s. 4. Janusz Laskowski: Goniec podziemia - s. 5. Michał Choromański: Noce bez tchu - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Poradnik żołnierski - s. 8. Poszukiwania - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 39 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-10-08) Bogusławski, Antoni (1889-1956); Janowski, Aleksander; Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Głębocki, Jerzy (1913-1998); Choromański, Michał (1904-1972)
  Spis treści: Antoni Bogusławski: Zagubiona prawda - s. 1. Aleksander Janowski: Po t.zw. "Plebiscycie" - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M.J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Eugeniusz Romiszewski: Reportaż z podróży do Danii (1). Na gruzach bezideowej wojny - s. 3. Jerzy Głębocki: "Battle of Britain": 7 sierpnia 1940 - 31 października 1940 - s. 4-5. Michał Choromański: Noce bez tchu - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Poradnik żołnierski -s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 38 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-09-29) Dziewanowski, M. K. (1913-2005); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969); Hemar, Marian (1901-1972); Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948); Kossak, Zofia (1921-1995); Szczygieł, Wiesław; Sosabowski, Stanisław (1892-1967); Choromański, Michał (1904-1972)
  Spis treści: M. K. Dziewanowski: Od Roosevelt'a do Trumana - s. 1. Wiersze: Kazimierz Wierzyński: Krzyknęli wolność; Księżyc; Marian Hemar: Powrót - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu -p s. 2. Zofia Kossak: Krety i orły - s. 3. Wiesław Szczygieł: Dzielił nas Ren - s. 3. Stanisław Sosabowski: Bitwa o Arnhem - s. 4-5. Michał Choromański: Noce bez tchu - s. 6. Poradnik żołnierski - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Skrzynka pocztowa - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 37 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-09-22) Stroński, Stanisław (1882-1955); Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Święcicki, Marek (1915-1994); Piątkowski, Henryk (1902-1969); Ilińska, Zofia (1921-1995); Sikorski, Stanisław; Bunsch, Adam ; pseud. Andrzej Wart (1896-1969)
  Spis treści: Stanisław Stroński: Złuda wolnych wyborów - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Marek Święcicki: Pierwszy wrzesień na Monte Cassino - s. 3. Henryk Piątkowski: Polski plan operacyjny zachodni - s. 4-5. Zofia Ilińska: Milczące lata - s. 4-5. Stanisław Sikorski: Kłopoty przewozowe i inne "Conrada" - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Poradnik żołnierski - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 36 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-09-08) Dziewanowski, M. K. (1913-2005); Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948); Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Choromański, Michał (1904-1972); Wroński, Bohdan ; pseud. Milanowski Leopold (1908-1985); Kiersnowski, Ryszard (1912-1977); Hemar, Marian (1901-1972)
  Spis treści: M. K. Dziewanowski: "Za żelazną kurtyną ..." - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu - s. 2. Zbigniew Grabowski: Co to jest W. Brytania? - s. 3. Marian Hemar: Rozmowa z żołnierzem - s. 3. Michał Choromański: Noce bez tchu. Sztuka w czterech aktach nagrodzona I - ą nagrodą na konkursie ZASP (Gniazdo Londyn) - s. 4-5. Leopold Milanowski: Bywa też i tak ... - s. 5. Ryszard Kiersnowski: U Pana Boga za piecem (Korespondencja własna "Polski Walczącej") - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Poradnik żołnierski - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 35 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-09-01) Piątkowski, Henryk (1902-1969); Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Łaszkiewicz, Stefan (1905-1988); Odwet, Roman; Nowak, Krzysztof; Kwaśniewski, Seweryn
  Spis treści: Henryk Piątkowski: Szósta rocznica września - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Stefan Łaszkiewicz: Pierwszy Dzień Brygady - s. 3. Jędrek: Jak to się zaczęło - s. 3. Roman Odwet: Przez ulice Warszawy - s. 4. Krzysztof Nowak: Wojna na polskim morzu - s. 5. Seweryn Kwaśniewski: Od zachodniej granicy - s. 6. Jerzycz: Kilkanaście dni piekła - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Poradnik żołnierski - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 34 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-08-25) Janowski, Aleksander; Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948); Nowakowa, Greta; Radzymińska, Józefa (1921-2002); Jordan, Zbigniew A. (1911-1977); Wroński, Bohdan ; pseud. Milanowski Leopold (1908-1985); Szembek, Zygmunt; Bunsch, Adam ; pseud. Andrzej Wart (1896-1969)
  Spis treści: Aleksander Janowski: Próba wytrzymałości - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu - s. 2. Greta Nowakowa: Pierwsze godziny - s. 3. Józefa Radzymińska: Z wierszy powstańczych - s. 3. Zbigniew Jordan: Rok temu pod Chambois - s. 4-5. Leopold Milanowski: "Ślązak" na Morzu Śródziemnym - s. 6. Zygmunt Szembek: Jeden patrol - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 33 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-08-18) Kukiel, Marian (1885-1973); Bogusławski, Antoni (1889-1956); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969); Boray, Aleksander; Kobyłecka, Krystyna; Szonert, Stefan; Łaszkiewicz, Stefan (1905-1988); Głębocki, Jerzy (1913-1998); Bregman, Aleksander (1906-1967)
  Spis treści: Marian Kukiel: Zwrot w dziejach świata - s. 1. Antoni Bogusławski: Wieczne powołanie - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Smutku nasz pusty... - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Zastępca: Nowości lotnicze: bomba uranowa - s. 2. Krystyna Kobyłecka: Z notatek "Haftlinga" - s. 3. Stefan Szonert: Wiersze z Mauthausen - s. 3. Stefan Łaszkiewicz: Z cyklu: Rok 1940 - pamiętniki pilota myśliwskiego. Gomuliński idzie na ryby - s. 4-5. Jerzy Głębocki: Wojna jest straszna... - s. 4-5. Aleksander Bregman: Czy O.Z.N. zapewni światu pokój? - s. 6. Skrzynka pocztowa - s. 6 Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 32 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-08-11) Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948); Kobyłecka, Krystyna; Szonert, Stefan; Uzakiewicz, Irena; Sikorski, Stanisław; Głębocki, Jerzy (1913-1998); Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Redlarski, Feliks; Bunsch, Adam ; pseud. Andrzej Wart (1896-1969)
  Spis treści: Konny Artylerzysta: Z zachodem - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Julian Ginsber: Wojna na morzu - s. 2. Krystyna Kobyłecka: Z notatek "Haftlinga" - s. 3. Irena Uzakiewicz: Wiersze: *** - s. 3. Stefan Szonert: W Mauthausen - s. 3. Stanisław Sikorski: "Conrad" w Oslo. Korespondencja własna "Polski Walczącej" - s. 4. Jerzy Głębocki: Ręce artystów. Reportaż o polskich mechanikach lotniczych - s. 5. Eugeniusz Romiszewski: Wyprawa do obozu prasowego (Korespondencja własna "Polski Walczącej") - s. 6. Aleksander Janowski: Epokowy wynalazek - s. 6. Feliks Redlarski: Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 31 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-08-04) Nowak, Jan; Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Radzymińska, Józefa (1921-2002); Pomian, Andrzej (1911-2008); Ginsbert, Julian (1892-1948); Komorowski, Tadeusz Bór (1895-1966); Nowak-Jeziorański, Jan (1913-2005)
  Spis treści: Jan Nowak: W rocznicę powstania - s. 1. T. Bór-Komorowski: Rozkaz Nr. 9 - s. 1. Aleksander Boray; Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Józefa Radzymińska: Z powstaniowej Warszawy - s. 3. Andrzej Pomian: Powstanie warszawskie 1944 - s. 4-5. Julian Ginsbert: O. R. P. "Sokół" na Malcie - s. 6. Konny Artylerzysta: Trzeci sierpnia - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 30 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-07-28) Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Ginsbert, Julian (1892-1948); Bogusławski, Antoni (1889-1956); Nagórski, Zygmunt (1912–2011); Ilińska, Zofia (1921-1995); Piątkowski, Henryk (1902-1969); Strumph-Wojtkiewicz, Stanisław (1898-1986); Walentynowicz, Marian (1896-1967)
  Spis treści: Eugeniusz Romiszewski: Pionier a nie pielgrzym - s. 1. Zastępca: Przegląd tygodniowy - s. 2. Z tygodnia na tydzień - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu - s. 2. Pomóż Polakom w Niemczech - s. 2. Antoni Bogusławski: Póki żyją... - s. 2. Zygmunt Nagórski, jnr.: W Oranienburgu - s. 3. Zofia Ilińska: Wiersze: Powiedziałeś mi panie...; Ognisko i słońce - s. 3. Henryk Piątkowski:Bitwa o Anconę. Wspomnienie w pierwszą rocznicę - s. 4-5. Stanisław Strumph - Wojtkiewicz: Samotny bohater. Polak, który samodzielnym działaniem najwięcej zaszkodził Niemcom - s. 6. Skrzynka pocztowa - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 29 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-07-21) Rodowicki, Stanisław; Stroński, Stanisław (1882-1955); Gordon, M. J.; Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Janowski, Aleksander; Piekarski, Bolesław K.; Szperber, Wacław (1891-1960); Sikorski, Stanisław
  Spis treści: Stanisław Rodowicki: trzy dokumenty - s. 1. Stanisław Stroński: Jeszcze polska nie zginęła... - s. 1. Zastępca: Przegląd tygodniowy - s. 2. Poradnik żołnierski - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Z tygodnia na tydzień - s. 2. Zbigniew Grabowski: Stany Zjednoczone - s. 3. Aleksander Janowski: Wokół sprawy powrotu - s. 3. Jerzy: Ostatni dzień Czerniakowa - s. 4. Bolesław K. Piekarski: Żołnierze alianccy w Polsce. Opowiadanie kobiety-żołnierza A.K. - s. 5. Wacław Szperber: Opowiadania ex-jeńca Francuza - s. 5. Stanisław Sikorski: "Conrad" na szlaku walk Pierwszej Dywizji - s. 6. Skrzynka pocztowa - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 28 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-07-14) Jordan, Zbigniew A. (1911-1977); Ginsbert, Julian (1892-1948); Janowski, Aleksander; Żmigrodzki, Józef (1902-1984); Leitgeber, Witold (1911-2007)
  Spis treści: Zbigniew Jordan: Przyszłość Europy - s. 1. Zastępca: Przegląd tygodniowy - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu - s. 2. Z tygodnia na tydzień - s. 2. Aleksander Janowski: Nasza żołnierska wola - s. 3. Józef Żmigrodzki: Nurt myślowy w szeregach - s. 3. Jerzy: Ostatni dzień Czerniakowa - s. 4. Witold Leitgeber: Polacy w Niemczech (Korespondencja własna "Polski Walczącej") - s. 5. Porucznik Herbert: Dywizjon "Obrońców Warszawy" - s. 6. Skrzynka pocztowa - s. 6. Poradnik żołnierski - s. 6. Towarzysz broni- s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Werinajsek - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 27 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-07-07) Janowski, Aleksander; Gordon, M. J.; Wedow, Janusz; Laskowski, Janusz
  Spis treści: Aleksander Janowski: W nas żyje Polska - s. 1. Orędzie Prezydenta R.P.; Rozkaz Naczelnego Wodza Nr. 8 - s. 1. Zastępca: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Z tygodnia na tydzień- s. 2. Janusz Wedow: Spotkanie z Armią Krajową (Korespondencja własna "Polski Walczącej") - s. 3. Janusz Laskowski: Wielki dzień marynarza Bluszcza - s. 4-5. Porucznik Herbert: Dywizjon "Obrońców Warszawy" - s. 6. Skrzynka pocztowa - s. 6. Poradnik żołnierski - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Werinajsek - s. 8.