Higiena Szkolna : kwartalnik : organ lekarzy szkolnych oraz referatów Higieny Kuratoriów Okręgów Szkolnych. R. 1939. T. 1

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Higiena Szkolna : kwartalnik : organ lekarzy szkolnych oraz referatów Higieny Kuratoriów Okręgów Szkolnych. T. 1. z. 1 (1939)
    (Poznań : Michał Godycki, (Poznań : Druk. Dziennika Poznańskiego), 1939) Ćwirko-Godycki, Michał (1901-1980). Redaktor; Talarczykówna, Regina; Tomaszewski, Wiktor (1907-1995)
    Spis treści : Zadania czasopisma "Higiena szkolna" - s. 1. Doc. dr Michał Godycki: O stanowisko lekarzy szkolnych - s. 3. Dr Regina Talarczykówna: Zasługi Henryka Jordana na polu higieny i wychowania fizycznego młodzieży - s. 9. Dr Michał Godycki: W pięćdziesięciolecie Parku Jordana - s. 24. Doc. dr Wiktor Tomaszewski: Zagadnienie witaminów u dzieci w wieku szkolnym - s. 32. Sprawa organizacji pracy gabinetów dentystycznych na terenie szkoły - s. 47. Przegląd piśmiennictwa - s. 56. Instrukcja dla współpracowników "Higieny szkolnej" - s. 63.