Jutro Polski : dwutygodnik. No 28-29 (1943)

Abstrakt

Spis treści: Adam Romer: Opozycja a demokracja - s. 1. Karol Leskowiec: Drogi do Polski - s. 2. Stanisław Grabski: Z mych wspomnień - s. 2. Bronisław Załęski: Urojenia "Myśli Polskiej": na marginesie notatki p.t. "Mądry ludowiec" - s. 4. Witold Komar: Gmina zbiorowa czy pojedyńcza? - s. 7. Władysław Zaremba: Stanowisko kraju - s. 9. Zbyt głupie kłamstwo - s. 11. Próżne wykręty - s. 12. St. Stopicki: Ekspansja i asymilacja - s. 12. Przegląd polityczny - s. 14.

Opis

Jutro Polski : dwutygodnik. Nr 28-29 (1943), 16 s. Angielska wersja tytułu: Polish Fortnightly "Poland of To-morrow". Format: 31 cm; dwutygodnik. Czasopismo polonijne.

Słowa kluczowe

Polska 1943 r., Ruch ludowy, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Wojna (1939-1945), Wspomnienia, Samorząd terytorialny

Cytowanie