Jutro Polski : dwutygodnik. No 18 (1943)

Abstrakt

Spis treści: Stanisław Grabski: Stolica Apostolska - s. 1. Do bezpieczeństwa Polski przez federacje - s. 3. Stanisław Kozłowski: Przygotowanie kadr do odbudowy gospodarczej Polski - s. 5. Jan Korybut Woroniecki: Wschód czy zachód? - s. 7. Korol Hulczyński: Polityczny katolicyzm - s. 8. Adam Young: Ustrój a prawo - s. 10. Maurycy Gedrus: Rozważania - s. 11. Sprawozdanie ze zjazdu studentów polskich - s. 12. Przegląd polityczny - s. 13. Wyniki które należało przewidzieć - s. 16. Odezwa Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem rozkazu o zaciągu ochotniczym - s. 16.

Opis

Jutro Polski : dwutygodnik. Nr 18 (1943), 16 s. Angielska wersja tytułu: Polish Fortnightly "Poland of To-morrow". Format: 31 cm; dwutygodnik. Czasopismo polonijne.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe, Demokracja, Europa 20 w., Kościół katolicki, Polska 1943 r., Pomocnicz Służba Kobiet (PSK), Prawo, Propaganda, Ustrój państwa, Watykan, Wojna (1939-1945)

Cytowanie