Najstarszy literacki język Słowian

Ładowanie...
Miniatura

Data

1947

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Abstrakt

Spis treści: Przedmowa - Tadeusz Lehr-Spławiński - s.1. Rozdział I - Stanowisko języka staro-cerkiewno-słowiańskiego wśród innych języków słowiańskich i indoeuropejskich - Potrzeba znajomości tego języka dla studiów polonistycznych i slawistycznych - s. 3-9. Rozdział II - Poselstwo morawskie - Obraz etnograficzny Macedonii IX wieku - "Sprawa słowiańska" a polityka Bizancjum - Cudowny wynalazek alfabetu słowiańskiego - Polityczna strona poselstwa Rościsławowego - Intrygi duchowieństwa niemieckiego a herezja "trójjęzyczna" - Tryumf liturgii słowiańskiej w Rzymie - Śmierć św. Cyryla - Metody arcybiskupem panońskim - Uwięzienie Metodego przez biskupów niemieckich - Zmienne stanowisko stolicy apostolskiej wobec liturgii słowiańskiej na Morawach i w Panonii - Liturgia słowiańska w Macedonii, w Bułgarii i winnych krajach słowiańskich - Misja św. Cyryla i Metodego a Polska - s. 10-21. Rozdział III Zagadnienie ojczyzny języka staro-cerkiewno-słowiańskiego - Zapatrywanie na język scsłowiański do Dobrowskiego - Dobrowski - Hipoteza panońska Kopitara i Miklošiča - Teoria macedońska - Nazwa najstarszego języka literackiego Słowian - s. 22-27. Rozdział IV Podział zabytków i ich przegląd - Stosunek języka zabytków XI w. do późniejszych kopii - s. 28-34. Rozdział V Pismo słowiańskie. Źródła głagolicy i cyrylicy - Najstarsze datowane napisy - Dowody pierwszeństwa głagolicy - Doskonałość alfabetów słowiańskich - s. 35-38. Wykaz prac przydatnych dla pogłębienia wiadomości zawartych w tej książce - s. 39-42

Opis

Kraków : Wydaw. Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1947. Opis fizyczny: 42 s. ; 22 cm

Słowa kluczowe

Cyrylica, Głagolica, Historia, Język staro-cerkiewno-słowiański, Języki słowiańskie, Dobrovský, Josef (1753-1829), Miklosich, Franz (1813-1891), Językoznawstwo

Cytowanie

Kolekcje