Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 8 (1894)

Abstrakt

Spis treści: Niewolnicy w Afryce Środkowej (Ubanga) - s. 197. Katolicy i protestanci na Madagaskarze. List O. Causseque, Prokuratora Missyi - s. 199. Missya w Sonderbonds, podług sprawozdania O. Canoy, missyonarza w Bengalu - s. 204. Listy z Australii X. Stefana Marschner'a do X. A. L. w Krakowie - s. 207. Z Kochinchiny - s. 210. Dalmacya (Notatki z podróży w r. 1892) - s. 218. Wiadomości bieżące z Missyj - s. 221.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron : 197-224 s. ; Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ; Uwagi : Brak stron : 65-66 ; 151-154 ; 201-202 ;

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Kościół katolicki, Misje, Niewolnictwo, Afryka Środkowa, Listy, Madagaskar, Protestantyzm, Bengal, Australia, Kochinchina (Wietnam), Dalmacja (Chorwacja ; region)

Cytowanie