Dykcyonarzyk geograficzny czyli Opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata. T. 3 / po angielsku napisany przez Pana Echarda

Abstrakt

Opis

Wydawca : W Warszawie : w Drukarni Piotra Dufour [...]; Rok wydania : 1783; Opis fizyczny : 218, 16 s., [3, ost. cz.] k., 67, [1] s., [2] k. ; 19 cm; Wydanie : Z trzynastey Edycyi Angielskiey na Francuzki ięzyk przełożony powiększony i poprawiony przez X. Vosgien, Nakoniec z osmey Francuzkiey Edycyi w Polskim wydany ięzyku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu Miast i Prowincyi Polskich

Słowa kluczowe

Geografia, Słowniki, Wydawnictwa do 1800 r., 18 w., Geografia i nauki o Ziemi

Cytowanie

Kolekcje