Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 6 (1894)

Abstrakt

Spis treści: Stowarzyszenie św. Dziecięctwa. Z powodu pięćdziesięcioletniego jubileuszu w ubiegłym roku (1843-1893) - s. 141. Z Kartaginy do Sahary przez X. M. Bauron'a - s. 147. Dalmacya - s.?. Brak stron 151-154. Listy z Australii X. Stefana Marschner'a do X. A. L. w Krakowie - s. 159. Męczennicy chińscy z Zakonu Kaznodziejskiego zaliczeni w poczet Błogosławionych 1893 r. - s. 163. Wiadomości bieżące z Missyj = s. 166.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron : 141-168 s. ; Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ; Uwagi : Brak stron : 65-66 ; 151-154 ;

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Kościół katolicki, Misje, Stowarzyszenie św. Diecięctwa, Kartagina (państwo dawne), Sahara (pustynia), Afryka Północna, Dalmacja (Chorwacja ; region), Listy, Australia, Chiny, Męczennicy chrześcijańscy -- Chiny, Dominikanie

Cytowanie