Russkij Bukvar' dlâ obučeniâ pis'mu i čteniû russkomu i cerkovno-slavânskomu

Abstrakt

Opis

Praga : Amerikanskoe Izdatel'stvo "Y.M.C.A. Press" ; Rok wydania : 1922 ; Opis fizyczny : 64 s. : il. ; 24 cm ; Uwagi : Po novomu pravopisaniû i s novymi illûstraciâmi

Słowa kluczowe

Elementarze, Język rosyjski, Język staro-cerkiewno-słowiański

Cytowanie

Kolekcje