Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 7 (1894)

Abstrakt

Spis treści: Missya w Sonderbonds, podług sprawozdania O. Canoy, missyonarza w Bengalu - s. 169. Męczennicy chińscy z Zakonu Kaznodziejskiego zaliczeni w poczet Błogosławionych 1893 r. - s. 173. Listy z Australii X. Stefana Marschner'a do X. A. L. w Krakowie - s. 176. Ostatnie wypadki w Ugandzie (Wikaryat apostolski Wiktoryi Nyanzy) - s. 182. Dalmacya (Notatki z podróży w r. 1892) - s. 186. Religijne zapatrywania Kongijczyków - s. 191. Z Indyj. Świeże męczeństwo za wiarę. - s. 192. Wiadomości bieżące z Missyj - s. 193.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron : 169-196 s. ; Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ; Uwagi : Brak stron : 65-66 ; 151-154 ;

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Kościół katolicki, Misje, Bengal, Chiny, Męczennicy chrześcijańscy -- Chiny, Dominikanie, Listy, Australia, Uganda, Dalmacja (Chorwacja ; region), Kongo, Indie, Męczennicy chrześcijańscy -- Indie

Cytowanie