Oświata i szkolnictwo w Rzeczypospoliej Polskiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

1929

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

Abstrakt

Spis treści: Przedmowa - s. 5. Rozdział I: Dane ogólne - s. 7. Rozdział II: Z dziejów oświaty w Polsce: okres 963-1795 - s. 8; Szkoła Polska w niewoli (1795-1914) - s. 15; Czasy wielkiej wojny (1914-1918) - s. 21; Stan rzeczy w 1918 r. - s. 23. Rozdział III : Organizacja i rozwój szkolnictwa w okresie 1919-1928 - s. 25; Główne zagadnienia i wytyczne organizacji szkolnictwa Polskiego - s. 32. Rozdział IV: Wychowanie przedszkolne - s. 36. Rozdział V: Szkolnictwo powszechne - s. 41. Rozdział VI: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące - s. 52 Rozdział VII: Szkolnictwo zawodowe - s. 65. Rozdział VIII: Kształcenie i dokształcanie nauczycielstwa - s. 78. Rozdział IX: Szkoły wyższe - s. 93. Rozdział X: Nauka - s. 100. Rozdział XI: Bibljoteki - s. 103. Rozdział XII: Sztuka i kultura artystyczna - s. 107. Rozdział XIII: Oświata pozaszkolna w Polsce - s. 112. Rozdział XIV:: Wychowanie fizyczne i higjena szkolna - s. 123. Rozdział XV: Szkolnictwo dla mniejszości narodowościowych i wyznaniowych - s. 133.

Opis

Warszawa : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1929. Opis fizyczny: 139, [3] s. ; 17 cm

Słowa kluczowe

Oświata, Polska (1918-1939), Szkolnictwo

Cytowanie

Kolekcje