Jutro Polski : dwutygodnik. No 24-25 (1943)

Abstrakt

Spis treści: Stanisław Grabski: Władysław Sikorski - s. 2. Karol Popiel: Polityczne oblicze gen. Sikorskiego - s. 4. Wacław Komarnicki: Otworzył wrota ku wolności - s. 7. Zygmunt Kaczyński: Testament generała Sikorskiego - s. 7. Edward Ligocki: Ze wspomnień o generale Sikorskim - s. 8. Karol Leskowiec: Kraj o gen. Sikorskim - s. 10. Ten głos był pobudką! : cztery mowy generała Sikorskiego - s.12. Pułkownik Harold Mitchell o gen Sikorskim. Przegląd polityczny - s. 20.

Opis

Jutro Polski : dwutygodnik. Nr 24-25 (1943), 22 s. Angielska wersja tytułu: Polish Fortnightly "Poland of To-morrow". Format: 31 cm; dwutygodnik. Czasopismo polonijne.

Słowa kluczowe

Polska 1943 r., Sikorski, Władysław (1881-1943), Wojna (1939-1945), Wspomnienia

Cytowanie