Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 3 (1894)

Abstrakt

Spis treści: Dalmacya. (Notatki z podróży w r. 1892) - s. 57. Z Damaszku. List JE Mikołaja Cadi arcybiskupa grecko-melchickiego Hauranu i Arabii do X. M. C. w Krakowie - s. 64. Z Kartaginy do Sahary - s. 65 lub 66 (brak stron). Działalność PP. Dominikanek w Afryce Południowej - s. 74. Listy z Bengalu - s. 80. Wiadomości bieżące z missyj - s. 81.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron : 57-84 s. ; Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ; Uwagi : Brak stron 65-66 ;

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Kościół katolicki, Misje, Dalmacja (Chorwacja ; region), Listy, Damaszek (Syria), Kraje arabskie, Sahara (pustynia), Kartagina (państwo dawne), Afryka Północna, Afryka Południowa, Korea

Cytowanie