Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 5 (1894)

Abstrakt

Spis treści: Najświętsza Panna i Japonia - s. 113. Z Kartaginy do Sahary przez X. M. Baurona'a - s. 115. Dalmacya (Notatki z podróży w r. 1892) - s. 123. Z Molokai, wyspy trędowatych - s. 132. Męczennicy chińscy z Zakonu Kaznodziejskiego zaliczeni w poczet Błogosławionych 1893 r. - s. 133.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron : 113-140 s. ; Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ; Uwagi : Brak stron : 65-66 ;

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Kościół katolicki, Misje, Japonia, Kartagina (państwo dawne), Sahara (pustynia), Afryka Północna, Rumunia, Listy, Dalmacja (Chorwacja ; region), Misje wśród trędowatych, Hawaje (Stany Zjednoczone , archipelag), Dominikanie, Święci i błogosławieni, Chiny, Męczennicy chrześcijańscy -- Chiny

Cytowanie