Polska Walcząca. Nr 19 (1949)

Ładowanie...
Miniatura

Data

1949-05-14

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Fighting Poland Trust ; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Abstrakt

Spis treści: "Piąta kolumna" w marszu na Zachód... - s. 1. Kazimierz Alban: A Tito wciąż trwa...- s. 1. Nasz parlament - s. 1. Z kraju - s. 2.M.E. Pankiewicz: Amerykanin o żołnierzach polskichZ kraju - s. 2. AK w sprawie zjednoczenia - s. 2. Zjazd SPK we Francji - s. 2. Kanada - kraj dzielnych ludzi - s. 3. Zdrajca czy bohater? - s. 3. S. Zagnaniec: Czerwona babcia: opiwiadanie - s. 3. Zjazd Oddziału SPK na okupacji brytyjskiej Niemiec - s. 4. Adam Rudzki: Stałość zatrudnienia w W. Brytanii - s. 4. Komunikaty Biura Informacji i Porad SPK - s. 4. Z teatru: "Sami swoi" - s. 4.

Opis

Polska Walcząca. Nr 19 (1949), 4 s. Angielska wersja tytułu: Fighting Poland: Polish Weekly. Francuska wersja tytułu: La Pologne en Lutte. Format: 45 cm; tygodnik. Czasopismo polonijne

Słowa kluczowe

Armia Krajowa (AK), Displaced Person Act (1948), Emigracja polityczna, Jugosławia 20 w., Kanada 20 w., Kombatanci, Komunizm, Kultura, Literatura polska 20 w., Polska 1949 r., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), Tito, Josip Broz (1892-1980), Zborowski, Samuel (?-1584), Zimna wojna, ZSRR

Cytowanie