Jutro Polski : dwutygodnik. No 17 (1943)

Abstrakt

Spis treści: St. Grabski: Uwłaszczenie robotników - s. 1. Z. Kaczyński: Nasze cele wojny i pokoju - s. 4. Władysław Zaremba: Jak myślą chłopi - s. 6. Jan Rut: Grunwald: fragmenty słuchowiska - s. 8. Aleksander Kotar: Wady i zalety systemu kompensacyjnego - s. 12. Przegląd polityczny - s. 13. Odezwa Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem rozkazu o zaciągu ochotniczym - s. 16. Komunikat Związku Ziem Północno-Wschodnich - s. 16.

Opis

Jutro Polski : dwutygodnik. Nr 17 (1943), 16 s. Angielska wersja tytułu: Polish Fortnightly "Poland of To-morrow". Format: 31 cm; dwutygodnik. Czasopismo polonijne.

Słowa kluczowe

Bitwa pod Grunwaldem (1410), Chłopi, Ekonomia, Pomocnicz Służba Kobiet (PSK), Robotnicy, Słuchowisko radiowe, Uwłaszczenie, Wojna (1939-1945), Kukiel, Marian (1885-1973)

Cytowanie