Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 1 (1894) 

Abstrakt

Spis treści: Słowo wstępne - s. 1. Korea - s. 2. Z Kartaginy do Sahary przez X.M. Bayron'a s. 8. Okolice nowego Seminaryum w Kandy na Cejlonie - s. 18. Encyklika Ojca św. Leona XIII do Biskupów w Indyach - s. 19. Listy z Bengalu - s. 23. Wiadomości bieżące z missyj - s. 25.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron ; 28 s. : Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ;

Słowa kluczowe

Kościół katolicki, Misje, Czasopismo polskie, Korea, Kartagina (państwo dawne), Sahara (pustynia), Afryka Północna, Leon XIII (papież ; 1810-1903), Encyklika, Listy

Cytowanie