Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 2 (1894)

Abstrakt

Spis treści: Szpital dla trędowatych w Gotembie - s. 29. List JE. X. Arcyb. W. M. Zaleskiego , Delegata Apostolskiego w Indyach Wschodnich do X. M. C. w Krakowie - s. 32. Dalmacya (Notatki z podróży w r. 1892) - s. 32. Z Kartaginy do Sahary, przez X. M. Bauron'a - s. 41. Korea - s. 50. Listy z Bengalu - s. 52. Wiadomości bieżące z missyj - s. 55.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron : 29-56 s. : Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ;

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Kościół katolicki, Misje, Listy, Misje wśród trędowatych, Gotemba (Japonia), Dalmacja (Chorwacja ; region), Kartagina (państwo dawne), Sahara (pustynia), Afryka Północna, Korea

Cytowanie