Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 4 (1894)

Abstrakt

Spis treści: Katechiści X. J. M. Corre w Kumamoto - s. 85. Fauna domowa i prace missyonarskie w Boromie - s. 86. Dalmacya (Notatki z podróży w r. 1872) - s. 91. Dzieciobójstwo w Chinach - s. 100. Z Kartaginy do Sahary, przez X. M. Bauron'a - s. 106. Wiadomości bieżące z missyj - s. 111.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron : 85-112 s. : Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ;

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Kościół katolicki, Misje, Kumamoto (Japonia), Afryka Południowa, Dalmacja (Chorwacja ; region), Chiny, Dzieciobójstwo, Kartagina (państwo dawne), Sahara (pustynia), Afryka Północna

Cytowanie