Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. T. 13. Nr 10 (1894)

Abstrakt

Spis treści: Szkółka ludowa w missyi Sonderbondskiej. Podług sprawozdania O. Canoy, missyonarza w Bengalu - s. 253. Missya Dominikańska w Brazylii - s. 255. Z życia rodzinnego Japończyków - s. 262. Rzut oka na missye "Ojców Białych" - s. 266. Dalmacya (Notatki z podróży w r. 1892) - s. 271. Wiadomości bieżące z Missyj - s. 277.

Opis

Kraków : Wydawnictwo Missyi Katolickich, (Kraków : Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Spółki) ; Rok wydania : 1882-1939 ; Opis fizyczny : 31 cm ; Liczba stron : 253-280 s. ; Częstotliwość: 15-go dnia każdego miesiąca. ; Numeracja: R. 1 (1882)-R.59 (1939) ; Msc. wyd.: Kraków (1882-1887); Kraków-Warszawa (od 1888); po I wojnie światowej, Warszawa ; W l. 1899-1900 podtyt.: czasopismo ilustrowane miesięczne ; Uwagi : Brak stron : 65-66 ; 151-154 ; 201-202 ;

Słowa kluczowe

Czasopismo polskie, Kościół katolicki, Misje, Bengal, Brazylia, Dominikanie, Japonia, Życie rodzinne - Japonia, Ojcowie Biali, Dalmacja (Chorwacja ; region)

Cytowanie